KLUB AWL 


23 stycznia 2019 roku Małgorzata Preisner-Stokłosa, doktor nauk humanistycznych, przedstawicielka Gabinetów Świadków Historii Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, wygłosiła wykład na temat fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego dla podchorążych II roku.

Podczas bogato ilustrowanej materiałami fotograficznymi prelekcji podchorążowie mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób powstała rozbudowana, tajna struktura, która przejęła funkcje wojskowe i cywilne nieistniejącego państwa, działając w imieniu Prezydenta RP i Rządu na Uchodźstwie. Prelegentka poruszyła również kwestie związane z administracją Polskiego Państwa Podziemnego, organizacjami politycznymi funkcjonującymi w jego ramach, prasą oraz sądownictwem. Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziła tematyka związana z Biurem Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, będącym częścią pionu wojskowego.

Spotkanie było okazją do poszerzenia przez podchorążych dotychczasowej wiedzy historycznej związanej z wydarzeniami II wojny światowej. Wykład zakończył się zaproszeniem słuchaczy do odwiedzenia Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu - najnowszej i najnowocześniejszej części Ossolineum. Wystawa stała muzeum podzielona jest na dwie części: pierwsza z nich opowiada o powstaniu i recepcji „Pana Tadeusza”, natomiast druga poświęcona jest idei wolności w realiach II wojny światowej i czasów powojennych.


 

Back to top