KLUB AWL 


W dniach 24-26 stycznia podchorążowie 15 i 23 kompanii szkolnej odbyli podróż historyczno-wojskową zorganizowaną przez Klub AWL.

Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w oprowadzaniu z przewodnikiem po Starym Mieście w Warszawie. Zwiedzili miejsca upamiętniające ważne dla historii Polski wydarzenia. Byli m.in. świadkami zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, zobaczyli Pomnik Małego Powstańca oraz elementy średniowiecznych fortyfikacji miejskich. Odwiedzili również Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym mieli okazję zapoznać się z chronologią walk powstańczych oraz dowiedzieć się, jak wyglądała codzienność mieszkańców Warszawy w czasie okupacji.

Drugiego dnia podróży uczestnicy oglądali bogate zbiory Muzeum Wojska Polskiego, w którego murach znajduje się ponad 250 tysięcy eksponatów. Podczas szczegółowego oprowadzania po wystawach przez kustosza podchorążowie zapoznali się m.in. z historią umundurowania i oporządzenia żołnierskiego oraz broni palnej i siecznej. Ostatnim punktem zwiedzania tego dnia była wizyta w Muzeum Katyńskim – pierwszej na świecie placówce martyrologiczno-muzealno-badawczej, dokumentującej zbrodnię katyńską. W muzeum zgromadzone są dowody zbrodni, upamiętniające martyrologię oficerów polskiej armii.

Podróż historyczna zakończyła się wizytą w Ostrowi Mazowieckiej i Komorowie. Podchorążowie uczestniczyli w zwiedzaniu Muzeum Kresów Wschodnich i Ziemi Ostrowskiej, w którym znajduje się największa liczba pamiątek po rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Ekspozycję muzealną przedstawił uczestnikom podróży pan Dariusz Wardaszka – członek rodziny rotmistrza. Podchorążowie odwiedzili również tereny, gdzie w okresie II Rzeczpospolitej znajdowała się Szkoła Podchorążych Piechoty. Oprowadzaniu po alei pomników bohaterów narodowych towarzyszyły opowieści pana Ryszarda Ejchelkrauta, prezesa Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty.


 

 

Back to top