INSTYTUT DOWODZENIA


 

Koło naukowe łączności i elektroniki (KNŁiE) rozpoczęło swoja działalność w 2020 roku w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w Zakładzie Łączności.  Celem koła jest poszerzanie wiedzy jak również rozwijanie swoich zainteresowań z dziedziny łączności, elektroniki, informatyki, mechatroniki, automatyki oraz zdobywanie doświadczenia w wyżej wymienionych dyscyplinach naukowych.

 

Aktywność w naszym kole daje możliwość:

  • uczestniczenia w projektach badawczych oraz konferencjach naukowych;
  • odbycia szkoleń i kursów w zakresie działalności koła naukowego;
  • odbycia warsztatów z innymi jednostkami wojskowymi zajmującymi się np. łącznością;
  • wsparcia w realizacji własnych projektów naukowych;

 

W roku akademickim KNŁiE zaplanowało takie przedsięwzięcia jak:

  • wizyta w Muzeum Łączności i Telekomunikacji w Wrocławiu;
  • rozpoczęcie szkoleń do egzaminu na świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1;
  • udział w konferencji naukowej pt. „Nowe technologie w szkoleniu wojsk”.

 

 

Back to top