WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

Przewodniczący Komitetu Naukowo – Programowego Konferencji:

 • gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA, prof. AWL - Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Naukowo – Programowego Konferencji:

 • ppłk dr inż. Józef LEDZIANOWSKI - Dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

 

Członkowie Komitetu Naukowo – Programowego Konferencji:

 • prof. dr hab. Małgorzata BEDNARCZYK, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Aleksander PANASIUK, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Marek WRZOSEK, Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Tomasz MAJEWSKI, Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Danuta MIERZWA, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Maria Wanda KOPERTYŃSKA, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Ryszard JANIKOWSKI, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Zdzisław KNECHT, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Jan STACHOWICZ, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. UPH dr hab. Artur KOŻUCH, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • prof. UJ dr hab. Ewa WSZENDYBYŁ – SKULSKA, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. UJ dr hab. Jarema BATORSKI, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. UJ dr hab. Małgorzata KURLETO, Uniwersytet Jagielloński
 • mjr prof. ASW dr hab. Piotr MAŚLOCH, , Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. ASW dr hab. Aneta WYSOKIŃSKA – SENKUS, Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. UAM dr hab. Michał FLIEGER, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza
 • prof. AWL dr hab. Teresa KUPCZYK, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. AWL dr hab. Ryszard KAŁUŻNY, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. AWL dr hab. inż. Zygmunt KRAL, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. AWL dr hab. Kazimierz NAGODY – MROZOWICZ, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. AWL dr hab. Stanisława OSTASIEWICZ, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. AWL dr hab. Wojciech RYBICKI, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. AWL dr hab. inż. Stanisław STANEK, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • prof. AWL dr hab. Marta WINCEWICZ – BOSY, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • płk prof. ASW dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC, Akademia Sztuki Wojennej
 • płk dr hab. Norbert ŚWIĘTOCHOWSKI, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. inż. Radosław RUDEK, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Waldemar SCHEFFS, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
 • mjr dr inż. Robert BALCERZYK, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • dr Marcin FLIEGER, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • dr Małgorzata DYMYT, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • dr Dorota BALCERZYK, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • dr Agnieszka SZCZYGIELSKA, Akademia Sztuki Wojennej

 

 

Back to top