WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


V KONFERENCJA NAUKOWA

Logo konferencja


Wrocław, 25-26.04.2019 r.

 

ORGANIZATOR

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Instytut Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego z Łodzi

 

 

Back to top