AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

Szczegóły dotyczące realizacji kursów ujętych w „Rocznym planie doskonalenia zawodowego …”  w zakładce „KURSY i SZKOLENIA WOJSKOWE

 


  

 

Back to top