AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

W związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. oraz z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 404 oraz poz. 524), informujemy, że do 10 kwietnia 2020 r. zawiesza się kształcenie w dotychczasowej formie dla studentów wojskowych i cywilnych oraz dla słuchaczy wszystkich form kształcenia i szkolenia.

 

Szkolenie słuchaczy kursu kwalifikacyjnego 8250001 realizowane w terminie 09-13.03.2020 r. zostało zakończone.

Stosowne pisma ze szczegółowymi informacjami zostały wysłane do JW Słuchaczy uczestniczących w kursie.

W sprawie rozliczenia Słuchacza można kontaktować się z Kierownikiem Kursu - tel. 261 658 336

 

Szkolenie słuchaczy kursów językowych jest zawieszone do 10 kwietnia 2020 r. i realizowane jest z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość przy pomocy Platformy e-learningowej Akademii Wojskowych.

 


W trosce o zdrowie żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy służących w jednostkach wojskowych, a także ich rodzin,
Szef Sztabu Generalnego WP podjął decyzję o odwołaniu trwających ćwiczeń rezerwy.

Kusy Przeszkolenia Kadr Rezerwy zaplanowane do końca maja br. zostaną przeprowadzone w późniejszym terminie.

  

 

Back to top