AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

Działania wysokogórskie w niskich temperaturach

 

Kurs instruktorsko-metodyczny z zakresu działań w terenie górzystym

Głównym celem kursu przeszkalania kadry rezerwy jest gromadzenie odpowiednio wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP. Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej, niemniej jednak nie można wykluczyć, iż tacy żołnierze mogą zostać powołani do okresowej lub zawodowej służby wojskowej.

 

SPRAWY KADROWE

tel. 261 658 391

 

SPRAWY ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA

tel. 261 658 336, (- 136)

 

SPRAWY DYDAKTYCZNE

tel. 261 658 507

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Akademia Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

51 – 147 Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

 

Back to top