KWESTURA - PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  


 

( pliki w formacie plik pdf )

 

Sekcja Księgowości i Rozliczeń

 

Sekcja Kosztów

 

Sekcja Rachuby i Płac

Nauczyciele Akademiccy oraz pracownicy administracji i obsługi

 

Żołnierze zawodowi i niezawodowi

 

 

Back to top