AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


 

Teleinformatyczny system identyfikacji radiowej do nauki projektowania procesów kodyfikacji materiałowej w logistyce z wykorzystaniem transponderów pasywnych. Laboratorium wyposażone jest w oprogramowanie Comax (programowanie i odczyt tagów), BarTender, NiceLabel (projektowanie etykiet logistycznych w systemie GS1) oraz szereg aplikacji służących weryfikacji efektów kształcenia. W procesie dydaktycznym słuchacze mają możliwość: nauki zapisu i odczytu transponderów pasywnych, zapoznania się z podstawami kodyfikacji materiałowej, wielokrotnego zapisu etykiet logistycznych (do 100 tys. razy), testowania etykiet w trudnych warunkach, takich jak: zabrudzenia, wilgotność, wysokie i niskie temperatury, obecność środków chemicznych; szyfrowania danych, minimalizacji  błędów i nakładów pracy przy intensywnym zbieraniu danych

Wykorzystanie technologii opartej na skanowaniu radiowym jest przydatne zarówno
w działalności wojskowej (logistyka materiałowa, transport i spedycja) jak i cywilnej (centra logistyczne, transport, manipulacje wewnątrzmagazynowe, dystrybucja, produkcja i wiele innych).

Laboratorium RFID


 

 

Back to top