WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 5-7 marca bieżącego roku, podchorążowie i studenci Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki wzięli udział w szkoleniu metodycznym, którego celem było zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny pola walki.

Członkowie Koła Naukowego i Sekcji Działań Bojowych na czele z Panią doktor Beatą Zysiak-Christ oraz opiekunem Sekcji Działań Bojowych mjr mgr inż. Aleksandrem Ziemińskim realizowali program w Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie.

Wykłady i ćwiczenia były prowadzone przez Panią dr Beatę Zysiak-Christ oraz  pełniących rolę instruktorów kpr. szer. pchor. Michała Stancel i st. szer. pchor. Patryka Złotek.  Instruktorami wspomagającymi byli członkowie Sekcji Działań Bojowych: szer. pchor. Pasztaleniec, kpr. szer. pchor. Grabowski, kpr. szer. pchor. Wydra.

W trakcie szkolenia, zarówno podchorążowie, jak i studenci cywilni, zapoznali się z zasadami TCCC. Ćwiczyli umiejętność zakładania stazy taktycznej CAT, użycia rurki nosowo-gardłowej, zabezpieczania ran klatki piersiowej oraz tamowania krwotoków z miejsc trudno dostępnych. Ważny aspekt szkolenia stanowiła nauka wykonania badania urazowego MARCHE oraz zasady postępowania w strefie Care under Fire, Tactical Field Care.

Dodatkowy moduł szkolenia stanowiła nauka i doskonalenie umiejętności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z ALGORYTMEM BLS.

W.w umiejętność była kontrolowana przy użyciu elektronicznego zapisu, którego analiza wykazywała skuteczność RKO tj.  uciśnięcia klatki piersiowej (głębokość, częstotliwość), wentylację ( głębokość, czas).

Ważny element programu szkolenia stanowiło sprawdzenie efektów kształcenia, które odbyło się po zrealizowanym całym programie szkolenia. Przy pomocy testu wiedzy oraz egzaminu praktycznego, uzyskano informację, które z elementów zawartych w szkoleniu wymagają jeszcze doskonalenia.


 

Back to top