WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Naukowe Koło Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego zrzesza cywilnych i wojskowych studentów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, których obszary zainteresowań naukowych związane są z szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego. Główną ideą i kierunkiem działalności NKBAT jest czynny udział jego członków w przedsięwzięciach naukowych, takich jak aktywność publicystyczna oraz wygłaszanie referatów podczas konferencji naukowych.

 

Do strategicznych celów Koła należy:

  • umożliwienie rozwoju naukowego cywilnym i wojskowym studentom Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, poprzez działalność publicystyczną oraz udział w konferencjach naukowych;
  • integracja środowiska badaczy problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

 

Back to top