WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Ćwiczenia z masowej dekontaminacji

W dniu 22 maja 2019 r. trzej członkowie Naukowego Koła Promocji i Edukacji Bezpieczeństwa wzięli udział w konferencji pod patronatem honorowym wojewody dolnośląskiego nt. ,,Masowa dekontaminacja rannych i porażonych czynnikami broni masowego rażenia - postępowanie szpitalne".

Wizyta w Porcie Lotniczym we Wrocławiu

Dnia 16 kwietnia bieżącego roku członkowie NKEiPB wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej Wrocław-Strachowice.

W dniu 9 kwietnia studenci Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa oraz doktorantki WNoB wzięli udział w VII Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym pt. "Wolność a bezpieczeństwo". 

W trakcie konferencji podejmowano dyskusję w wielu obszarach dotyczących bezpieczeństwa.

30.01.2019 r. - podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Dziekan  płk dr hab. inż. Witalis Pellowski wręczył:

  • Arkadiuszowi Kukule - Decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu stypendium za działalność publicystyczną za 2017/2018
  • Marlenie Dąbrowskiej i Karolinie Lis - dyplomy uznania za aktywność popularyzatorką od Redaktora Naczelnego Zeszytów Studenckich „Pro Publico Bono” wydawanych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie - prof. dr hab. inż. Bernarda Wiśniewskiego.

W dniu 25 stycznia 2019 r. członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, sierż. pchor. Klaudia Nowakowska vel Nesterowicz oraz Arkadiusz Kukuła wzięli udział w warsztatach pt. „Zaprojektuj swoją przedsiębiorczość metodą Design Thinking”. Wydarzenie odbyło się we Wrocławskim Parku Technologicznym, a uczestnikami byli studenci z 12 uczelni Dolnego Śląska.

Arkadiusz Kukuła z-ca przewodniczącej Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Serdeczne gratulacje!!!

Opiekun Naukowego Koła mjr dr hab. inż.  Barbara Kaczmarczyk

Warsztaty z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa

W dniu 14.01.2019 r. członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa przeprowadzili warsztaty z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 6 w Legnicy.

 

Back to top