WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


4 lutego br. odbyło się spotkanie inauguracyjne Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa. Spotkanie otworzyła Przewodnicząca NKEiPB – Karolina Lis, która przedstawiła zakres działalności Koła. Podczas spotkania głos zabrali również: Prorektor ds. studenckich – prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar oraz Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie – płk dr hab. inż. Tomasz Smal. Punktem kulminacyjnym spotkania był wykład na temat „Współczesne wyzwania edukacji wobec bezpieczeństwa wewnętrznego" wygłoszony przez profesora nadzwyczajnego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dr. hab. Bernarda Wiśniewskiego. Głównym przesłaniem wypowiedzi profesora było wskazanie na istotę funkcji edukacyjnej w obszarze bezpieczeństwa, której rolą jest kształcenie oraz udział w procesach kształcenia, a także prowadzenie badań w tym obszarze.

„Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego to zagrożenia najczęściej godzące w bezpieczeństwo obywateli. Są konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, zmiennego środowiska przyrodniczego oraz konfliktów społecznych. Wiedza na ich temat jest niezbędna. Wiedza na ich temat powinna być dziś systematycznie uzupełniania i utrwalana. Służą temu wszystkie formy edukacji, a przede wszystkim formalna i nieoficjalna. Wszelkie działania instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, społeczności lokalnych i pojedynczych obywateli składają się na działania systemowe w tym zakresie. Nieodzownym elementem procesów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa jest również jego promocja" – powiedział profesor. Tego samego zdania byli pozostali uczestnicy spotkania, uznając, że edukacja i promocja bezpieczeństwa są najskuteczniejszymi sposobami kształtowania bezpieczeństwa w środowisku, w którym funkcjonujemy.

Na zakończenie gość spotkania przekazał 30 monografii i periodyków, które zasilą biblioteczkę Naukowego Koła.

Wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy do współpracy.


Tekst: kpt. Barbara Kaczmarczyk

Zdjęcia: A. Müller

 

Back to top