WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

III Ogólnopolska Konferencja Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni „Społeczna przestrzeń Internetu w kontekście wartości i zagrożeń”,
16-18 maja 2018 r. , Akademia Pomorska w Ustce.

Wygłoszone referaty:

 • Marlena Dąbrowska „Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni”;
 • Karolina Lis „Zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej".

 

VII Ogólnopolskie Warsztaty Metodologiczno-Dydaktyczne w naukach o bezpieczeństwie i w naukach o obronności nt.: „Teoria oraz praktyka bezpieczeństwa i obronności”
25-27 kwietnia 2018 r. , Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Wygłoszone referaty:

 • Marlena Dąbrowska „Innowacje w edukacji dla bezpieczeństwa”;
 • Karolina Lis „Organizacja i funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu”;
 • Arkadiusz Kukuła „ Kryptowaluty, jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego”.

 

II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa nt. „W trosce o bezpieczne jutro – reminiscencje i zamierzenia”,
6-8 grudnia 2017 r. , Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Toruniu.

Wygłoszone referaty:

 • Marlena Dąbrowska „Innowacje w edukacji dla bezpieczeństwa”;
 • Karolina Lis „Determinanty zarządzania informacją w Centrum Powiadamiania Ratunkowego”;
 • Arkadiusz Kukuła „ Kryptowaluty, jako nowe zagrożenie bezpieczeństwa finansowego”.

 

Studencka Konferencja Naukowa nt. „Współczesne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem”,
25 maja 2017 r. , Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.

Wygłoszone referaty:

 • Marlena Dąbrowska „Innowacyjne rozwiązania w edukacji dla bezpieczeństwa”;
 • Dominika Nawrocka „Praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa łódzkiego”.

 

II Krajowa Studencka Konferencja Naukowa nt. „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa – teoria, praktyka, edukacja”,
15-16 marca 2017 r. , Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Wygłoszone referaty:

 • Arkadiusz Kukuła „Analiza finansowa wydatków na bezpieczeństwo”;
 • Weronika Warner „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defenece „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”,
7-8 listopada 2016 r. , Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wygłoszony referat:

 • Agata Białowąs „Cyberatak – podstawowa broń XXI wieku”.

 

I Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo w terenach przygranicznych”,
26-27 października 2016 r. w Bogatyni.

Wygłoszony referat:

 • Marlena Dąbrowska „Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Oficerskiej im generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i możliwości rozwoju studentów w tej Uczelni”.

 

I Konferencja naukowa nt. „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa- teoria, praktyka, edukacja”,
17 marca 2016 r. , Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

Wygłoszone referaty:

 • Marlena Dąbrowska, Katarzyna Golańska „Bezpieczeństwo w opinii młodzieży”;
 • Hubert Wagner, Patrycja Zdrojewska, Patrycja Głogowska „Potrzeby edukacyjne problematyki ewakuacji”.

 

Konferencja naukowa nt. „Bezpieczeństwo Młodych. Młodzi i Bezpieczeństwo",
30 października 2015 r.,  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Wygłoszony referat:

 • Marlena Dąbrowska, Przemysław Kolorz „Rozwijanie zainteresowań studentów na przykładzie działalności Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa”.

 

Konferencja naukowa nt. „Bezpieczeństwo - wspólny cel”,
17 maja 2016 r., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Wygłoszony referat:

 • Marlena Dąbrowska „Młodzi o bezpieczeństwie- edukacja oraz opinie na temat zagrożeń”.

 

Konferencja naukowa nt. „Młodzieżowe spojrzenie na problemy współczesnego bezpieczeństwa”,
3 czerwca 2016 r., Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.

Wygłoszony referat:

 • Marlena Dąbrowska „Współczesne uwarunkowania funkcjonowania służb specjalnych”;
 • Patrycja Zdrojewska „Przygotowanie żołnierzy WP do udziału w misjach poza granicami kraju”.

 

Konferencja naukowa nt. „Wyzwania wobec edukacji i promocji bezpieczeństwa w kontekście rozwiązań prawnych i organizacyjnych”,
21 maja 2015 r., Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.

Wygłoszony referat:

 • Marlena Dąbrowska „Prawo do edukacji i edukacja o prawach”;
 • Justyna Ostrowiecka, Michał Müller „Edukacja dla bezpieczeństwa a misje obserwacyjne organizacji międzynarodowych".

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”,
17 listopada 2017 r. , Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa”,
26 października 2017 r. , Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Bezpieczeństwo energetyczne, filary i perspektywa rozwoju”,
24-25 kwietnia 2017 r. , Politechnika Rzeszowska.

 

 

Back to top