WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

 • Białowąs A., Społeczne wymiary bezpieczeństwa, [w:] Interdyscyplinarność Bezpieczeństwa teoria-praktyka-edukacja, red. nauk. M. Gikiewicz, M. Tryboń, A. Prędecka, A. Bralewski, SGSP, Warszawa 2017.
 • Dąbrowska M., Blackout, [w:] Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, tom I, red. nauk. B. Pączek, AMW, Gdynia 2016.
 • Dąbrowska M., Golańska K., Młodzi a bezpieczeństwo, [w:] Interdyscyplinarność Bezpieczeństwa teoria-praktyka-edukacja, red. nauk. M. Gikiewicz, M. Tryboń, A. Prędecka, A. Bralewski, SGSP, Warszawa 2017.
 • Dąbrowska M., Lis K., Rynek ropy naftowej w Europie Środkowo-Wschodniej, Pol. Rzeszowska, Rzeszów 2017 (w trakcie składu).
 • Dąbrowska M., Teoretyczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona, nr 28 (2018), s.113-123.
 • Dąbrowska M., Bezpieczeństwo kulturowe, [w:] Młodzieżowe spojrzenie na bezpieczeństwo, tom I, red. nauk. B. Gwiazda-Rzepecka, WSOWL, Wrocław 2017, s. 63-78..
 • Dąbrowska M., Innowacje w edukacji dla bezpieczeństwa, WSB, Poznań (w trakcie składu).
 • Kukuła A., Bezpieczeństwo ekonomiczne, [w:] Młodzieżowe spojrzenie na bezpieczeństwo, tom I, red. nauk. B. Gwiazda-Rzepecka, WSOWL, Wrocław 2017.
 • Kukuła A., Bitcoin, jako nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego, Fundacja Energia, Poznań (w trakcie składu).
 • Kukuła A., Bitcoin, jako współczesne wyzwanie dla bezpieczeństwa, WSB, Poznań (w trakcie składu).
 • Kukuła A., Działania Państwowej Straży Pożarnej na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] Młodzieżowe spojrzenie na bezpieczeństwo, tom II, red. nauk. B. Gwiazda-Rzepecka, AWL, Wrocław (w trakcie składu).
 • Kukuła A., Handel ludźmi jako zagrożenie transgraniczne [w:] Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych, tom I, red. nauk. B. Kaczmarczyk, wyd. A. Marszałek, Toruń, 2017.
 • Lis K., Dąbrowska M., Edukacja dla bezpieczeństwa a zgłoszenia alarmowe, AWL, Wrocław (w trakcie składu).
 • Lis K., Determinanty zarządzania informacja w centrum powiadamiania ratunkowego, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona, nr 28 (2018), s.89-98.
 • Lis K., Bezpieczeństwo transgraniczne, [w:] Młodzieżowe spojrzenie na bezpieczeństwo, tom I, red. nauk. B. Gwiazda-Rzepecka, WSOWL, Wrocław 2017.
 • Lis K., Powódź w terenach przygranicznych na przykładzie powodzi w Bogatyni w 2010 r., [w:] Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych, tom II, red. nauk. B. Kaczmarczyk, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017. .
 • Lis K., Rola Centrum Powiadamiania Ratunkowego w sytuacjach kryzysowych, [w:] Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych, tom I, red. nauk. B. Kaczmarczyk, wyd. A. Marszałek, Toruń 2017..
 • Nawrocka D., Bezpieczeństwo powietrzne, [w:] Młodzieżowe spojrzenie na bezpieczeństwo, tom I, red. nauk. B. Gwiazda-Rzepecka, WSOWL, Wrocław 2017.
 • Wagner H, Zdrojewska P., Głogowska P., Bezpieczeństwo i zagrożenia – wzajemne relacje, Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy Nr 20(3)/2016, PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica 2016.
 • Wagner H., Dębska I., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, [w:] Młodzieżowe spojrzenie na bezpieczeństwo, tom I, red. nauk. B. Gwiazda-Rzepecka, WSOWL, Wrocław 2017.
 • Wagner H., Zdrojewska P., Głogowska P., Ewakuacja i jej aspekty w ujęciu teoretycznym, Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego Nr 1(11) 2016, wyd. WSOWL, Wrocław 2016.
 • Wagner H., Alarmowanie i ostrzeganie ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń, [w:] Bezpieczeństwo w obszarach przygranicznych, tom II, red. nauk. B. Kaczmarczyk, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017.
 • Wagner H., Bezpieczeństwo publiczne, [w:] Młodzieżowe spojrzenie na bezpieczeństwo, tom I, red. nauk. B. Gwiazda-Rzepecka, WSOWL, Wrocław 2017.
 • Wagner H., Nielegalna migracja jako przejaw przestępczości transgranicznej w aspekcie działań Straży Granicznej, [w:] Interdyscyplinarność Bezpieczeństwa teoria-praktyka-edukacja, red. nauk. M. Gikiewicz, M. Tryboń, A. Prędecka, A. Bralewski, SGSP, Warszawa 2017.
 • Wagner H., Praktyczny wymiar Systemu Reagowania Kryzysowego NATO, Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono, Nr 1 (1) 2017, SGSP, Warszawa 2017.
 • Wagner H., Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych-użycie i wykorzystanie sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w ramach zarządzania kryzysowego, [w:] Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego, tom I, red. nauk. B. Pączek, AMW, Gdynia 2016.
 • Wagner W., Edukacja dla bezpieczeństwa, [w:] Młodzieżowe spojrzenie na bezpieczeństwo, tom I, red. nauk. B. Gwiazda-Rzepecka, WSOWL, Wrocław 2017.

 

 

Back to top