WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

ARKADIUSZ KUKUŁA

Arkadiusz Kukula

EDUKACJA

2010 – 2013

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieluniu
  • klasa mundurowa

 

2014 – 2017

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
  • kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe
  • specjalizacja: Bezpieczeństwo Lokalne
  • studia I stopnia
  • wynik ukończenia studiów: bardzo dobry
  • temat pracy licencjackiej: Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu wieluńskiego
  • ocena pracy dyplomowej: bardzo dobry
  • członek Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa (skarbnik)

 

2017 – 2019

 • Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
  • kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe
  • specjalizacja: Zarządzanie Kryzysowe
  • studia II stopnia
  • wynik ukończenia studiów: bardzo dobry
  • temat pracy magisterskiej: Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w województwie łódzkim
  • ocena pracy dyplomowej: bardzo dobry z wyróżnieniem
  • członek Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa (z-ca przewodniczącej)

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA / POZOSTAŁE OSIĄGNIĘCIA

 • 5 publikacji – rozdziały w monografiach naukowych oraz publikacjach pokonferencyjnych, w tym także rozdział w punktowanym czasopiśmie naukowym umieszczonym na liście ministerialnej (część B)
 • udział w konferencjach naukowych i pracach komitetów organizacyjnych
 • stypendia rektora dla najlepszych studentów (rok akademicki 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019)
 • stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019
 • dyplom uznania za szczególne zaangażowanie i kreatywność w działaniach na rzecz Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa (od Dziekana WNoB płk. dr. hab. inż. Witalisa Pellowskiego)
 • udział w cyklu szkoleń z pierwszej pomocy przeprowadzanych dla dzieci i młodzieży we Wrocławiu, Legnicy i Bogatyni.
 • od 12 roku życia strażak OSP w Masłowicach funkcjonującego w KSRG, wyróżniony w 2014 odznaką „wzorowy strażak”.

 

 

Back to top