WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

Naukowe Koło Historii Wojen rozpoczęło swoją działalność w 2017 roku na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy historycznej, rozwijanie własnych zainteresowań oraz działania ukierunkowane na realizację i upowszechnianie badań naukowych.

Naukowe Koło Historii Wojen współpracuje z innymi organizacjami studenckimi  działającymi m.in. w Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Sztuki Wojennej czy na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Aktywność w naszym kole naukowym daje możliwość:

 • uczestniczenia w projektach badawczych,
 • uczestniczenia w seminariach i konferencjach naukowych,
 • wsparcia w prowadzeniu własnej działalności naukowej.

 

W roku akademickim 2018/2019 NKHW współrealizowało, wspierało organizacyjnie oraz brało udział w przedsięwzięciach takich jak m.in.:

 • Organizacja Ogólnopolskiej studenckiej konferencji naukowej pt.: "Walki Polskich Żołnierzy w Obronie Granic w 1939 roku",
 • Wsparcie organizacyjne konferencji naukowej pt.: „Kształcenie oficerów w Wojsku Polskim - szanse, wyzwania, bariery”,
 • Udział w grancie badawczym dofinansowanym ze środków MKiDN na rok 2019 „Groby i cmentarze wojenne w kraju” pt.: „Wytyczno-Pierwszy Katyń. Odnalezienie
  i upamiętnienie mogił żołnierzy Wojska Polskiego oraz Korpusu Ochrony Pogranicza”

 

W roku akademickim 2019/2020 NKHW zaplanowało działania takie jak:

 • udział w grancie badawczym „Zapomniane mogiły bohaterów Korpusu Ochrony Pogranicza na wschodnich rubieżach państwa Polskiego” w programie dofinansowanym ze środków MKiDN na rok 2020 „Groby i cmentarze wojenne w kraju”,
 • udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą,
 • udział w warsztatach naukowych, grantach badawczych,
 • udział w seminariach, wykładach otwartych, działaniach ukierunkowanych na promowanie nauki.

 

 

Back to top