WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 12-15 maja br. członkowie Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa, pod opieką por. dr. Zbigniewa Kuźniara, dr Marzeny Netczuk-Gwoździewicz oraz dr Marty Nowakowskiej, odbyli podróż studyjną do Gdyni.

Głównym celem przedsięwzięcia było przybliżenie znaczenia Marynarki Wojennej w systemie bezpieczeństwa państwa oraz historii Gdyni.

Grupa licząca 23 osoby zapoznała się z tradycjami Akademii Marynarki Wojennej, jej zadaniami, strukturą, a także sprzętem i systemem szkoleniowym. Istotnym punktem było podpisanie porozumienia o współpracy z Naukowym Kołem Obronności Państwa Akademii Marynarki Wojennej.

W WSOWL odbyło się seminarium studenckie pt. „Zagrożenia psychologiczne w kontekście higieny psychicznej".

Spotkanie zorganizowane zostało przez Naukowe Koło Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa we współpracy z Sekcją Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Seminarium otworzył Prorektor ds. dydaktyczno–naukowych WSOWL płk dr Lesław Wełyczko, podkreślając znaczenie aktywności naukowej członków Koła oraz wagę podjętej tematyki seminaryjnej.

Już po raz trzeci studenci Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa zorganizowali zbiórkę na rzecz akcji „Otwórz serce - może ktoś go potrzebuje".

Zbiórka przeprowadzona na terenie WSOWL ma na celu obdarowaniu najbardziej potrzebujących dzieci.

W ramach akcji studenci odwiedzili podopiecznych wrocławskich placówek: Fundację Tobiaszków, gdzie wręczyli 40 paczek, a także Wroclawskie Centrum Opieki i Wychowania – 159 paczek.
To prawie dwa razy więcej niż w ubiegłym roku.

W dniu 20 listopada br. w murach Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyła się II Konferencja Naukowa nt. „Bezpieczeństwo Personalne a Bezpieczeństwo Strukturalne. Ochrona Zdrowia i Życia Podstawą Bezpieczeństwa Osoby".

Konferencja zorganizowana była przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie przy współpracy Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa.

Udział w konferencji wzięło Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Członkowie Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa wzięli udział w „Majówce Tobiaszkowej 2015".

Impreza organizowana we współpracy ze Świetlicą Środowiskową „Tobiaszki" z parafii pw. Św. Antoniego we Wrocławiu cieszyła się dużą popularnością zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.
Pokaz talentów, turnieje sportowe, zabawy integracyjne – to tylko część napiętego programu tego wydarzenia. Studenci z WSOWL zorganizowali stoisko, na którym każdy z uczestników imprezy mógł poczuć się jak prawdziwy żołnierz, przymierzając hełm, maskę przeciwgazową i mundur.

Członkowie Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa odwiedzili Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, 1 Brygadę Logistyczną, Centralną Grupę Działań Psychologicznych i Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

W pierwszym dniu wizyty grupa dotarła do Bydgoszczy, gdzie zapoznała się z głównymi zadaniami i obszarami działalności Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Poza licznymi przykładami pomocy Inspektoratu wewnątrz kraju, jednostka mogła pochwalić się wielowymiarowym spektrum działań poza granicami kraju. Kolejnym punktem było zapoznanie uczestników ze specyfiką działania i podstawowym sprzętem 1 Brygady Logistycznej i Centralnej Grupy Działań Psychologicznych.

28 kwietnia br. na terenie Uczelni odbyło się drugie seminarium studenckie z cyklu "Kryminalistyka - działania o podłożu psychologicznym". Spotkanie zorganizowane zostało przez Naukowe Koło Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa oraz Biuro Projektów WSOWL.

Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Tomasz Smal, podkreślając znaczenie aktywności naukowej członków Koła.
Seminarium rozpoczęło się od referatów wygłaszanych przez członków Koła oraz przedstawicieli innych uczelni. Członek Koła Marcin Kożuszek dokonał analizy wykorzystania psychologii w służbach mundurowych. Studentka Uniwersytetu Wrocławskiego Agata Białas przedstawiła prelekcję dotyczącą profilowania geograficznego seryjnych zabójców. Kolejnym mówcą był sierż. pchor. Karol Miłobóg, który zaprezentował referat poruszający problematykę kłamstwa w kontekście zeznań świadków. Na zakończenie panelu studenckiego st. kpr. pchor. Krzysztof Sladek w wystąpieniu omówił zagadnienie „Czy jestem w stanie strzelić do innego człowieka? – Kształtowanie gotowości do zabijania".

Prawie 100 dzieci w wieku 5-15 lat z Wrocławskiego Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w sobotę świętowało w WSOWL pierwszy dzień wiosny.

Zajęcia w terenie zorganizowali dla gości Członkowie Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa.
Najmłodsi mogli nauczyć się chwytów bronią oraz zasad udzielania pierwszej pomocy: zakładania stazy i przenoszenia rannego przy pomocy noszy wojskowych. Zobaczyli ile trudu wymaga okopywanie się, a także jak wyposażeni są żołnierze. W ramach licznych zabaw m.in. przeciągali linę oraz pokonywali niektóre przeszkody na Ośrodku Sprawności Fizycznej.

Grę terenową poprowadzili także wolontariusze i członkowie organizacji Twój Brakujący Element. Zwieńczeniem zabawy było ognisko z kiełbaskami.

 

24 marca br. Naukowe Koło Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa przeprowadziło we współpracy z Biurem Projektów WSOWL pierwsze seminarium studenckie z cyklu: "Kryminalistyka - działania o podłożu psychologicznym".

Wydarzenie uświetniły wykłady wybitnego, polskiego eksperta od badań poligraficznych dr. hab. Ryszarda Jaworskiego oraz wystąpienie dr. hab. Maciej Trzcińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na kolejne seminarium zapraszamy już 28 kwietnia.

 

16.12.2014 r. odbyło się spotkanie wigilijne Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa.

Członkowie wraz z Opiekunem mjr. dr. Ireneuszem Cioskiem w świątecznej atmosferze podzielili się opłatkiem oraz zasiedli do wspólnego posiłku.

Członkowie wraz z opiekunem życzą wszystkim Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku oraz składają serdeczne podziękowania za wszystkie dary zebrane podczas tegorocznej II edycji Akcji ,,Otwórz serce - może ktoś go teraz potrzebuje" .

 

Studenci Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa w murach Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych przeprowadzili zbiórkę dla potrzebujących dzieci.

W ramach akcji studenci odwiedzili podopiecznych wrocławskich placówek: Centrum Opieki i Wychowania, Fundację Tobiaszki i Zespół Placówek Oświatowych nr 2.

W efekcie pomoc i zaangażowanie przyczyniły się do obdarowania stu osamotnionych i chorych dzieci.

Mamy nadzieję, że dostarczone przez nas słodkości choć na chwilę osłodziły im gorzką codzienność, a pozostałe przedmioty posłużą na długo.

Podsumowanie działalności Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa w roku akademickim 2013/2014 i przyjęcie planu zamierzeń na rok akademicki 2014/2015 było głównym celem spotkania w OJK Raków.

Z okazji Dnia Dziecka, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wrocławiu odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez kadrę i pracowników Wydziału Zarządzania oraz członków „Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa".

W programie imprezy znalazły się m.in. gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Podczas zabawy istniała możliwość zakupu losów i obrazków wykonanych przez najmłodszych oraz wylicytowania kilkumetrowego obrazu „Łąka marzeń".

Zebrane środki pieniężne zostaną przeznaczone na dogoterapię, w której uczestniczą podopieczni Ośrodka. Na zakończenie imprezy dzieciom zostały wręczone upominki.

W dniach 23-24 kwietnia 2014 roku na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „The Security Issue in Polish Foreign Policy - Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej".

Nie zabrakło tam również Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa w postaci dwóch jego przedstawicieli - Aleksandry Wojtysiak oraz Marcina Kożuszka.

Występując w roli prelegentów, wygłosili referaty w zakresie: budowania bezpieczeństwa regionalnego oraz roli Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego jako elementu polskiej polityki zagranicznej, reprezentując tym samym naszą Uczelnię.

W dniach 22 marca do 12 kwietnia br. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu odbyły się warsztaty ze studentami z Uniwersytetu Dziecięcego. 

W ramach zorganizowanych zajęć członkowie Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa zapoznawali studentów z zagadnieniami dotyczące edukacji dla bezpieczeństwa.

Zajęcia te miały przede wszystkich charakter praktyczny, a ich głównym celem było zasygnalizowanie roli bezpieczeństwa we współczesnym świecie, przedstawienie pojęcia humanitaryzmu, utrwalenie roli obywatela RP - jego praw i obowiązków, zaprezentowanie cech patriotyzmu, symboli narodowych, a także samoobrony w czasie zaistnienia kryzysu.

W dniach 13-19 grudnia 2013 roku, studenci Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa w murach Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych przeprowadzili zbiórkę dla potrzebujących dzieci.

Akcja przebiegła w dwóch turach. Pierwsze z odwiedzonych miejsc to Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania we Wrocławiu oraz Fundacja Tobiaszki we Wrocławiu. Do obu ośrodków dotarliśmy 20.12.2013r., gdzie wręczyliśmy dzieciom świąteczne paczki. Druga tura akcji odbyła się 28.01.2014r., w której dostarczyliśmy upominki do Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu. W efekcie Pańska pomoc i nasze zaangażowanie przyczyniły się do obdarowania stu osamotnionych i chorych dzieci. Mamy nadzieję, że dostarczone przez nas słodkości choć na chwilę osłodziły im gorzką codzienność, a pozostałe przedmioty posłużą na długo.

 

Back to top