WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

NAUKOWE KOŁO PSYCHOLOGICZNYCH ASPEKTÓW BEZPIECZEŃSTWA działa przy Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Zostało reaktywowane w grudniu 2012 roku z inicjatywy Studentów.

Członkiem Koła może zostać każdy student, który - po pierwsze - jest zainteresowany psychologią, a także jej wpływem na szeroko rozumiane pojęcie bezpieczeństwa, po drugie – jest gotowy poświęcić swój czas i energię działalności w Kole.

Najlepsze rezultaty osiąga się pracą zespołową, dlatego tak ważna jest dla nas integracja w Kole, dbamy o przyjazną atmosferę i stawiamy na otwartość.

 

Cele Koła

 1. Działanie na rzecz zaspokojenia potrzeb naukowych, kulturalnych i oświatowo-wychowawczych Członków poprzez:
  • Działanie na rzecz podwyższenia poziomu wiedzy i umiejętności;
  • Wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie psychologii i nauk pokrewnych;
  • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych.
 2. Upowszechnienie wiedzy z zakresu różnych dziedzin psychologii i nauk pokrewnych, zastosowanie jej w szeroko rozumianym życiu społecznym oraz wpływem na bezpieczeństwo;
 3. Propagowanie zasad higieny psychicznej, zdrowego trybu życia, zapobiegania uzależnieniom i zjawiskom patologicznym;
 4. Rozwijanie i wspieranie współpracy oraz kontaktów pomiędzy Studentami psychologii, nauk o bezpieczeństwie oraz pokrewnych;
 5. Organizowanie i pobudzenie aktywności społecznej i naukowej Studentów;
 6. Aktywizacja studentów w zakresie działalności publicystycznej, poprzez ogłaszanie w czasopismach uczelni oraz innych wydawnictwach własnych twórczych pomysłów, koncepcji oraz analiz.

 

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizację i uczestnictwo w: sympozjach, szkoleniach, konferencjach, badaniach i innych przedsięwzięciach o charakterze naukowym, edukacyjnym i kulturalnym;
 • Współpracę z innymi organizacjami społecznymi, współpracę międzywydziałową i międzyuczelnianą, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin;
 • Wspieranie inicjatyw lokalnych;
 • Powołanie agend do realizacji zadań statutowych;
 • Cykliczne spotkania odbywające się raz w miesiącu, poruszające tematykę zaproponowaną przez Członków Koła;
 • Opracowanie i publikowanie wyników prac naukowych wykonanych przez Członków Koła.
   

Działalność Koła

 • 05-06 grudzień 2012 r. – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Społeczeństwo a wojna. Paradoks wojny w nowym ładzie międzynarodowym, organizowanej przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL, UW oraz Centrum Studiów Nad Terroryzmem WSIiZ.
 • 14 marzec 2013 r. – udział w seminarium z psychologii śledczej „Śladami zbrodni” zorganizowanym przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 07-08 maj 2013 r. – udział w XXIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod hasłem: Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa.
 • 28 maj 2013 r. – udział oraz pomoc przy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej: Bezpieczeństwo personalne służb mundurowych – weterani misji poza granicami kraju, która odbyła się w murach naszej Uczelni.
 • 02.12.2013 r. – udział w V dniach kryminalistyki, organizowanych przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Aktualnie rozwijamy współpracę z:

 • Akademickim Kołem Militarno-Naukowym Bastion Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej
 • Kołem Naukowym Studentów Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej

  

Akademia Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Piotra Czajkowskiego 109

51-147 Wrocław

 

E- mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Znajdź nas na Facebooku !

fb logo


 

Back to top