WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniu 11 września bieżącego roku Naukowe Koło Pamięci Narodowej WSOWL zorganizowało podróż delegacji podchorążych i kadry oficerskiej naszej Uczelni na uroczystości upamiętniające obronę Wizny, która miała miejsce w dniach 7-10 września 1939 r. Walki te określane są mianem Polskich Termopil. W ich trakcie kilkuset polskich żołnierzy pod dowództwem kpt. Władysława Raginisa w ciągu kilku dni powstrzymywało niemiecki korpus pancerny dowodzony przez gen. Heinza Guderiana i liczący ponad 40 tys. żołnierzy.

W dniu 1 czerwca 2016 r. w Sali Tradycji WSOWL odbyło się wręczenie nagród i dyplomów finalistom konkursu „Kampania polska 1939”. Uroczystości tej przewodniczył Prorektor ds. Wojskowych ppłk dr Marek PYTEL.

Finał konkursu odbył się w dniu 16 maja 2016 r. Jego organizatorem było Naukowe Koło Pamięci Narodowej WSOWL. Komisja konkursowa składała się z trzech osób. Rolę przewodniczącego pełnił ppłk Krzysztof NOWACKI. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali także kpt. Tomasz LANDMANN oraz kpt. Dariusz FURTEK-KOSTYRSKI.

1 marca 2016 r., z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyły się eliminacje konkursu wiedzy o Żołnierzach Niezłomnych zorganizowanego przez Naukowe Koło Pamięci Narodowej WSOWL. W eliminacjach wzięli udział studenci, zarówno cywilni jak i podchorążowie naszej Uczelni. 3 marca odbył się uroczysty finał konkursu, do którego zakwalifikowało się sześciu uczestników eliminacji. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Rektorowi-Komendantowi WSOWL – płk. dr. hab. inż. Dariuszowi SKORUPCE przez ppłk. dr. Krzysztofa NOWACKIEGO. Rektor-Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił wagę święta Żołnierzy Wyklętych, a także to, jak ważna jest pamięć o Tych, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny.

W dnia 17.04.2015r. członkowie Studenckiego Koła Pamięci Narodowej uczestniczyli w lekcji archiwalnej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu przy ulicy Pomorskiej. Studenci wysłuchali interesującego przemówienia o historii archiwum, który poprowadziła Pani Dorota Sokołowska. Wizyta w archiwum przyczyniła się nie tylko do wzrostu świadomości historycznej, ale była również okazją do zapoznania się z tajnikami pracy w archiwum. Do ciekawszych dokumentów, z którymi zapoznali się członkowie koła, można zaliczyć herb oraz pieczęć nadaną miastu Wrocław przez króla Czech i Węgier Ferdynanda I Habsburga w roku 1530, a także pismo podpisane przez cesarza Napoleona I.

 W dniu 20 marca 2015 roku studenci Naukowego Koła Pamięci Narodowej odwiedzili wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej znajdujący się przy ulicy Sołtysowickiej.

W trakcie wizyty członkowie koła mogli zapoznać się z warsztatem pracy archiwisty, zwiedzić magazyn Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów oraz poznać specyfikę zasobu archiwalnego i możliwości praktycznego wykorzystania zgromadzonych materiałów w badaniach historycznych.

Zdjęcia i tekst: kpt. Dariusz Furtek - Kostyrski

 

Back to top