WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dnia 17.04.2015r. członkowie Studenckiego Koła Pamięci Narodowej uczestniczyli w lekcji archiwalnej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu przy ulicy Pomorskiej. Studenci wysłuchali interesującego przemówienia o historii archiwum, który poprowadziła Pani Dorota Sokołowska. Wizyta w archiwum przyczyniła się nie tylko do wzrostu świadomości historycznej, ale była również okazją do zapoznania się z tajnikami pracy w archiwum. Do ciekawszych dokumentów, z którymi zapoznali się członkowie koła, można zaliczyć herb oraz pieczęć nadaną miastu Wrocław przez króla Czech i Węgier Ferdynanda I Habsburga w roku 1530, a także pismo podpisane przez cesarza Napoleona I.Tekst i zdjęcia: Justyna Presińska, Krzysztofa Rachwalska, Kamila Ulman, Monika Waszak

 

Back to top