WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

Naukowe Koło Zarządzania rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w na Wydziale Zarządzania (obecnie Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki). Koło skupia zarówno studentów cywilnych jak i podchorążych. Celem działalności członków koła jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie doświadczenia w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, która należy do dziedziny nauk ekonomicznych. Koło Zarządzania współpracuje z innymi kołami działającymi w naszej Uczelni oraz ze środowiskiem studenckim Dolnego Śląska (Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu).

 

Aktywność w naszym kole daje możliwość:

  • uczestniczenia w projektach badawczych, seminariach i konferencjach naukowych realizowanych w Wydziale Zarządzania;
  • uczestniczenia w konferencjach naukowych realizowanych przez Uczelnie Wyższe współpracujące z Wydziałem Zarządzania;
  • spotkania „ludzi sukcesu” w ramach organizowanych warsztatów oraz wykładów;
  • odbycia praktyki zawodowej w firmach współpracujących z Kołem;
  • integracji środowiska cywilnego i wojskowego.

 

W roku akademickim 2019/2020 NKZ zaplanowało takie przedsięwzięcia jak:

  • udział w konferencjach naukowych;
  • podróże studyjne o tematyce związanej m.in. z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacjach;
  • warsztaty i seminaria dotyczące strategicznych aspektów przedsiębiorczości korporacyjnej.

 

REGULAMIN NAUKOWEGO KOŁA ZARZĄDZANIA pdf button

 


 

 

Back to top