BIBLIOTEKA AWL  


W grudniu 2019 roku wśród pracowników Biblioteki Akademii Wojsk Lądowych została zorganizowana świąteczna zbiórka na rzecz Brzeskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

W dniach 11-15 listopada 2019 roku dwóch pracowników Biblioteki AWL Katarzyna Mordzak i Jakub Biela odbyło wizytę w Academia Militar (AM) w Lizbonie w ramach programu Erasmus +.

W dniach 12.09-13.09.2019 r. w Poznaniu odbyło się XII Forum Młodych Bibliotekarzy, w którym uczestniczyły Panie Karolina Klama i Martyna Królik. Zostało ono zorganizowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z bibliotekami poznańskimi. Na Forum poruszano problematykę organizacji pracy biblioteki, zastosowania nowoczesnych rozwiązań w pracy bibliotekarza oraz marketingu bibliotecznego.

W dniu 13.06.2019 r., dyrektor Biblioteki mgr Bożena Grabowska i mgr Karolina Klama uczestniczyły w obchodach 100 rocznicy powstania Centralnej Biblioteki Wojskowej. Uroczystość odbyła się w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. Z okazji tego wydarzenia powstała wystawa prezentująca historię CBW. W trakcie obchodów zaprezentowano również plakat okolicznościowy, upamiętniający 100-lecie Biblioteki, autorstwa profesora Wiesława Grzegorczyka.

W dniu 21.05.2019 r., dyrektor biblioteki mgr Bożena Grabowska i mgr Karolina Klama uczestniczyły w konferencji „Szanse i wyzwania dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych” organizowanej przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich we współpracy z Politechniką Warszawską i Instytutem Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. Warsztaty odbyły się w budynku Politechniki Warszawskiej. Poruszone zostały tematy ewaluacji nauki, zmian dla polskiej nauki wynikających z wprowadzenia Ustawy 2.0 oraz idei Open Science i metod jej wprowadzenia.

W dniu 15.05.2019 r. w Kasynie AWL odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Obecni na nim byli: Rektor-Komendant cz. p. o. płk dr inż. Jacek Narloch; przewodniczący NSZZPW Józef Kwiatkowski oraz pracownicy Biblioteki Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Dnia 10 kwietnia pracownik Biblioteki AWL Jakub Biela wziął udział w szkoleniu antydyskryminacyjnym „Jak żyć bez uprzedzeń” organizowanym przez Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego. Szkolenie przeprowadził Dariusz Grzemny – wiceprezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie, odpowiedzialny za działania młodzieżowe związane z edukacją antydyskryminacyjną oraz edukacją na rzecz praw człowieka; członek zespołu trenerów Dyrekcji ds. Obywatelstwa Demokratycznego i Uczestnictwa Rady Europy.

W dniach 02.04-05.04.2019 r. w Toruniu odbyło się XV Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej, w którym uczestniczyły Panie Bożena Grabowska i Anita Olbrycht.

 

Back to top