BIBLIOTEKA AWL  


Dnia 10 kwietnia pracownik Biblioteki AWL Jakub Biela wziął udział w szkoleniu antydyskryminacyjnym „Jak żyć bez uprzedzeń” organizowanym przez Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego. Szkolenie przeprowadził Dariusz Grzemny – wiceprezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie, odpowiedzialny za działania młodzieżowe związane z edukacją antydyskryminacyjną oraz edukacją na rzecz praw człowieka; członek zespołu trenerów Dyrekcji ds. Obywatelstwa Demokratycznego i Uczestnictwa Rady Europy.

W dniach 02.04-05.04.2019 r. w Toruniu odbyło się XV Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej, w którym uczestniczyły Panie Bożena Grabowska i Anita Olbrycht. Program ramowy podzielony został na trzy sesje, podczas których uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się m.in. o:

  • nowych funkcjach społecznych pracowników bibliotek w kontekście potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności oraz środowisk profesjonalnych;
  • deskryptorach Biblioteki Narodowej (nowy model opracowania zbiorów bibliotecznych);
  • jak radzić sobie ze stresem w pracy;
  • czym są narzędzia open source;
  • bezpieczeństwie teleinformatycznym w resorcie obrony narodowej.

W związku z przypadającą 13.06.2019 r. - 100 rocznicą funkcjonowania CBW, wyjątkowo uroczyście przebiegała sesja trzecia, poświęcona właśnie działalności Centralnej Bibliotece Wojskowej na przestrzeni lat. Sesję tę „Między dawnymi a nowymi laty czyli 100 lat CBW” miała przyjemność prowadzić Pani Bożena Grabowska.

W ostatnim dniu, goście Forum zostali zaproszeni do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie zapoznali się z organizacją  Biblioteki  UMK  i obejrzeli jej unikatowe zbiory specjalne oraz  poznali działalność Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii.

 

Back to top