BIBLIOTEKA AWL  


W dniu 14.09.2018 r., dyrektor biblioteki mgr Bożena Grabowska i mgr Karolina Klama uczestniczyły w warsztatach „Ochrona danych osobowych w bibliotece – stan obecny i zmiany po wejściu w życie RODO” organizowanych przez Centralną Bibliotekę Wojskową we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich i Biblioteką Narodową. Warsztaty odbyły się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie. Poruszone zostały tematy zmian wprowadzonych przez wejście w życie RODO, przesłanek przetwarzania danych, zabezpieczenia danych osobowych i tworzenia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych.

W dniach 24-25 maja 2018 r., Pani mgr inż. Małgorzata Sendecka uczestniczyła w corocznym spotkaniu Ośrodków Informacji Patentowej w ramach Konferencji „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu”. Odbyła się ona w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. Podczas szkolenia możliwe było zapoznanie się z nowoczesnymi kanałami komunikacji wykorzystywanymi przez Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej UPRP oraz nową Platformą Usług Elektronicznych UPRP (PUEUP). W ramach warsztatów zgłębiano też zagadnienia informacji patentowej z Brazylii i Rosji.

Dnia 21.05.2018 r. w Bibliotece AWL odbyło się szkolenie nt. bazy Emerald Insight, które przeprowadziła przedstawicielka firmy Emerald Publishing, p. Graciana Madejek.

Szkolenie zawierało prezentację: funkcjonalności bazy, tematyki materiałów w niej zawartych, sposobu wyszukiwania publikacji oraz dodatkowych narzędzi np. możliwości założenia konta osobistego.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego uczelni, Wydawnictwa oraz Biblioteki.

Dnia 16.05.2018 r. w Bibliotece AWL odbyło się szkolenie nt. bazy Web of Science, które poprowadził przedstawiciel firmy Clarivate Analytics, p. Marcin Kapczyński.

Poruszono zagadnienia dotyczące m.in.: zakresu wykorzystania bazy; narzędzi, którymi się posługuje; metod analizy danych pozyskanych w wyniku wyszukiwania; oceny bibliometrycznej cytowalności czasopism naukowych na podstawie Journal Citation Reports oraz dorobku naukowego badaczy.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, Wydziału Zarządzania, Wydawnictwa oraz Biblioteki.

Pamiątkowy ryngraf

W dniu 11.05.2018 r. w Kasynie AWL odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

W dniu 8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

Z tej okazji Biblioteka AWL organizuje dni otwarte. Każda osoba, która odwiedzi nas w dniach 7-30 maja, będzie miała możliwość zwiedzenia całej Biblioteki, łącznie z częściami zazwyczaj zamkniętymi dla czytelników, jak również będzie mogła sama wyszukać zamówione książki.

Informujemy, że również w tych dniach można dokonać prolongaty (przedłużyć książki) bez konieczności przynoszenia ich do Biblioteki.

Zapraszamy także do naszego Działu Beletrystyki (literatury pięknej). Dział posiada wolny dostęp do półek, dzięki czemu każdy sam może przeglądać regały w poszukiwaniu ciekawych pozycji (m. in. z gatunku fantastyki, kryminału, reportażu, sensacji). Znalezione książki można od razu wypożyczyć, bez zamawiania przez katalog komputerowy.

Do Działu Beletrystki zapraszamy również wszystkie osoby, które szukają wygodnego, spokojnego miejsca do spędzenia przerwy lub czasu wolnego.

Przypominamy też o naszym katalogu czasopism, w którym można sprawdzić jakie tytuły dostępne są w czytelni.

W dniach 10-13.04.2018 r. we Wrocławiu odbyło się XIV Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej. Organizatorem była Centralna Biblioteka Wojskowa im. Józefa Piłsudskiego we współpracy z Biblioteką Akademii Wojsk Lądowych. Bibliotekę Uczelni reprezentowała dyrektor mgr Bożena Grabowska oraz pracownicy mgr Anita Olbrycht i mgr Anita Kuźnik.

W dniu 15 marca 2018 r. Biblioteka AWL oraz firma ABE-IPS zorganizowały szkolenie z bazy JSTOR reprezentującej różne dyscypliny akademickie. Spotkanie poprowadził przedstawiciel firmy ABE-IPS, p. Krzysztof Kowalczyk. W szkoleniu uczestniczyło liczne grono środowiska akademickiego Uczelni, studenci oraz pracownicy Biblioteki.

W dniu 14 marca 2018 r. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej oraz firma Elsevier zorganizowały szkolenie nt. Scopus jako narzędzie wspierające działalność naukową. W programie znalazły się tematy: Dobre praktyki w publikowaniu prac naukowych. Wybór czasopisma. Jak napisać dobry artykuł naukowy. Z ramienia Biblioteki AWL w szkoleniu uczestniczyła p. Małgorzata Sendecka.

W dniu 26 lutego 2018 r. w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej odbyło się szkolenie nt. Web of Science - kryteria wyboru i indeksacja źródeł. Bibliometryczna ocena dorobku naukowego. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel firmy Clarivate Analytics – p. Marcin Kapczyński. Poruszono zagadnienia dotyczące m.in. zakresu i wykorzystania, metod budowania kwerend i sposobów wyszukiwania, filtrowania, analizowania i zarządzania rezultatami Web of Science; określania jakości czasopisma na podstawie Journal Citation Reports, jak wybrać czasopismo do publikacji swojej pracy. Z ramienia Biblioteki w szkoleniu uczestniczyły: Bożena Grabowska – Dyrektor Biblioteki oraz Małgorzata Sendecka – pracownik Ośrodka Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej.

31 stycznia 2018 roku na wydziale Politechniki Wrocławskiej odbyła się prezentacja serwisów Acadamica i Polona, w której brała udział delegacja z Biblioteki AWL (Dyr. Bożena Grabowska, Małgorzata Sendecka, Magdalena Szleszyńska, Martyna Królik). Na spotkaniu omówiono zasady działania obu baz, oraz planowane zmiany i ulepszenia.

W dniu 25 stycznia 2018 r. Pani mgr inż. Małgorzata Sendecka uczestniczyła w seminarium eksperckim WIPO „Roving Seminars” zorganizowanym na Politechnice Wrocławskiej. W ramach seminarium zaprezentowano zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi, madrycki system międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haski system międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, globalne bazy danych własności intelektualnej oraz alternatywne metody rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO.

Back to top