BIBLIOTEKA AWL  


Wakacyjne godziny pracy Biblioteki AWL

UWAGA CZYTELNICY!

Od 24 lipca do 6 września 2019 r. obowiązywać będą wakacyjne godziny otwarcia Biblioteki Akademii Wojsk Lądowych. Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30. Pokoje do nauki własnej będą otwarte w godzinach pracy Czytelni z możliwością przedłużenia ich wynajęcia po godzinie 15.30. Po więcej informacji na ten temat zapraszamy do Czytelni AWL.

Bookcrossing

Bookcrossing polega na pozostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Bookcrossing łączy miliony entuzjastów czytania na całym świecie.

 

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku (10.06) zmieniają się godziny pracy Czytelni AWL. W każdy poniedziałek, wtorek i czwartek Czytelnia będzie czynna do godziny 20:00. Zostaje również wydłużony czas pracy pokoi do nauki własnej. Będzie można w nich pracować również po godzinie 20:00. Po więcej informacji na ten temat zapraszamy do Czytelni AWL.

W dniu 14.09.2018 r., dyrektor biblioteki mgr Bożena Grabowska i mgr Karolina Klama uczestniczyły w warsztatach „Ochrona danych osobowych w bibliotece – stan obecny i zmiany po wejściu w życie RODO” organizowanych przez Centralną Bibliotekę Wojskową we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich i Biblioteką Narodową. Warsztaty odbyły się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie. Poruszone zostały tematy zmian wprowadzonych przez wejście w życie RODO, przesłanek przetwarzania danych, zabezpieczenia danych osobowych i tworzenia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych.

W dniach 24-25 maja 2018 r., Pani mgr inż. Małgorzata Sendecka uczestniczyła w corocznym spotkaniu Ośrodków Informacji Patentowej w ramach Konferencji „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu”. Odbyła się ona w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. Podczas szkolenia możliwe było zapoznanie się z nowoczesnymi kanałami komunikacji wykorzystywanymi przez Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej UPRP oraz nową Platformą Usług Elektronicznych UPRP (PUEUP). W ramach warsztatów zgłębiano też zagadnienia informacji patentowej z Brazylii i Rosji.

Dnia 21.05.2018 r. w Bibliotece AWL odbyło się szkolenie nt. bazy Emerald Insight, które przeprowadziła przedstawicielka firmy Emerald Publishing, p. Graciana Madejek.

Szkolenie zawierało prezentację: funkcjonalności bazy, tematyki materiałów w niej zawartych, sposobu wyszukiwania publikacji oraz dodatkowych narzędzi np. możliwości założenia konta osobistego.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska naukowego uczelni, Wydawnictwa oraz Biblioteki.

Dnia 16.05.2018 r. w Bibliotece AWL odbyło się szkolenie nt. bazy Web of Science, które poprowadził przedstawiciel firmy Clarivate Analytics, p. Marcin Kapczyński.

Poruszono zagadnienia dotyczące m.in.: zakresu wykorzystania bazy; narzędzi, którymi się posługuje; metod analizy danych pozyskanych w wyniku wyszukiwania; oceny bibliometrycznej cytowalności czasopism naukowych na podstawie Journal Citation Reports oraz dorobku naukowego badaczy.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, Wydziału Zarządzania, Wydawnictwa oraz Biblioteki.

Pamiątkowy ryngraf

W dniu 11.05.2018 r. w Kasynie AWL odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

W dniu 8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

Z tej okazji Biblioteka AWL organizuje dni otwarte. Każda osoba, która odwiedzi nas w dniach 7-30 maja, będzie miała możliwość zwiedzenia całej Biblioteki, łącznie z częściami zazwyczaj zamkniętymi dla czytelników, jak również będzie mogła sama wyszukać zamówione książki.

Informujemy, że również w tych dniach można dokonać prolongaty (przedłużyć książki) bez konieczności przynoszenia ich do Biblioteki.

Zapraszamy także do naszego Działu Beletrystyki (literatury pięknej). Dział posiada wolny dostęp do półek, dzięki czemu każdy sam może przeglądać regały w poszukiwaniu ciekawych pozycji (m. in. z gatunku fantastyki, kryminału, reportażu, sensacji). Znalezione książki można od razu wypożyczyć, bez zamawiania przez katalog komputerowy.

Do Działu Beletrystki zapraszamy również wszystkie osoby, które szukają wygodnego, spokojnego miejsca do spędzenia przerwy lub czasu wolnego.

Przypominamy też o naszym katalogu czasopism, w którym można sprawdzić jakie tytuły dostępne są w czytelni.

W dniach 10-13.04.2018 r. we Wrocławiu odbyło się XIV Ogólnopolskie Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej. Organizatorem była Centralna Biblioteka Wojskowa im. Józefa Piłsudskiego we współpracy z Biblioteką Akademii Wojsk Lądowych. Bibliotekę Uczelni reprezentowała dyrektor mgr Bożena Grabowska oraz pracownicy mgr Anita Olbrycht i mgr Anita Kuźnik.

W dniu 15 marca 2018 r. Biblioteka AWL oraz firma ABE-IPS zorganizowały szkolenie z bazy JSTOR reprezentującej różne dyscypliny akademickie. Spotkanie poprowadził przedstawiciel firmy ABE-IPS, p. Krzysztof Kowalczyk. W szkoleniu uczestniczyło liczne grono środowiska akademickiego Uczelni, studenci oraz pracownicy Biblioteki.

Zapraszamy do testowania nowych baz na platformie EBSCOhost. Dostęp testowy potrwa do dnia 31 maja 2018 r.

W dniu 14 marca 2018 r. Biblioteka Politechniki Wrocławskiej oraz firma Elsevier zorganizowały szkolenie nt. Scopus jako narzędzie wspierające działalność naukową. W programie znalazły się tematy: Dobre praktyki w publikowaniu prac naukowych. Wybór czasopisma. Jak napisać dobry artykuł naukowy. Z ramienia Biblioteki AWL w szkoleniu uczestniczyła p. Małgorzata Sendecka.

W dniu 26 lutego 2018 r. w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej odbyło się szkolenie nt. Web of Science - kryteria wyboru i indeksacja źródeł. Bibliometryczna ocena dorobku naukowego. Szkolenie przeprowadził przedstawiciel firmy Clarivate Analytics – p. Marcin Kapczyński. Poruszono zagadnienia dotyczące m.in. zakresu i wykorzystania, metod budowania kwerend i sposobów wyszukiwania, filtrowania, analizowania i zarządzania rezultatami Web of Science; określania jakości czasopisma na podstawie Journal Citation Reports, jak wybrać czasopismo do publikacji swojej pracy. Z ramienia Biblioteki w szkoleniu uczestniczyły: Bożena Grabowska – Dyrektor Biblioteki oraz Małgorzata Sendecka – pracownik Ośrodka Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej.

31 stycznia 2018 roku na wydziale Politechniki Wrocławskiej odbyła się prezentacja serwisów Acadamica i Polona, w której brała udział delegacja z Biblioteki AWL (Dyr. Bożena Grabowska, Małgorzata Sendecka, Magdalena Szleszyńska, Martyna Królik). Na spotkaniu omówiono zasady działania obu baz, oraz planowane zmiany i ulepszenia.

W dniu 25 stycznia 2018 r. Pani mgr inż. Małgorzata Sendecka uczestniczyła w seminarium eksperckim WIPO „Roving Seminars” zorganizowanym na Politechnice Wrocławskiej. W ramach seminarium zaprezentowano zagadnienia dotyczące zarządzania dobrami niematerialnymi, madrycki system międzynarodowej rejestracji znaków towarowych oraz haski system międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, globalne bazy danych własności intelektualnej oraz alternatywne metody rozstrzygania sporów, którymi zajmuje się Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO.

Dnia 14 grudnia 2017 roku pracownik Biblioteki AWL Katarzyna Mordzak uczestniczyła w szkoleniu pt. „Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szkolenie odbyło się w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Milenium Plaza w Warszawie i było skierowane do pracowników jednostek naukowych i uczelni, którzy zajmują się przygotowaniem i realizacją polityki otwartego dostępu lub prowadzą działania związane z udostępnianiem naukowych zasobów cyfrowych. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z prawem autorskim oraz licencjami Creative Commons (CC). Na spotkaniu były prezentowane przykłady zastosowania prawa autorskiego w działalności naukowej oraz zagadnienia z zakresu - udostępniania materiałów na licencjach otwartych, polityki otwartości wydawców i czasopism naukowych oraz znajomości umów wydawniczych i otwierania danych badawczych.

W dniu 7 grudnia 2017 r. pracownicy Biblioteki AWL, Panie Małgorzata Sendecka i Katarzyna Mordzak uczestniczyły w Konferencji Patentowej 2017 nt. „Informacja patentowa drogą na rynek Europy. Jak inspirować, chronić i korzystać z rozwiązań” zorganizowanej przez Patent Intelligence Institute wraz z Partnerami z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Podczas spotkania przedstawiono podstawowe informacje wraz przykładami dot. systemu ochrony rozwiązań technicznych, zaprezentowano bazy i narzędzia oferowane przez EPO i UP RP, a także omówiono strategie ochrony rozwiązań i metody wyceny patentów.

W dniu 28 listopada 2017 r. Pani Małgorzata Sendecka uczestniczyła w warsztatach bibliotekarskich zorganizowanych w Warszawie przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Bibliotekę Narodową. Podczas szkolenia zaprezentowano: bazy danych, wyszukiwarki specjalistyczne, naukowe, multiwyszukiwarki zasobów głębokiego Internetu oraz biblioteki cyfrowe jako warsztat informacyjny.

W dniach 19-20 października 2017 r., Pani mgr inż. Małgorzata Sendecka uczestniczyła w corocznym spotkaniu Ośrodków Informacji Patentowej w ramach Konferencji „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu” zorganizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczna edycja pozwoliła zgłębić zagadnienia klasyfikowania wynalazków w systemie CPC (Cooperative Patent Classification), wykorzystania bazy PATSTAT do tworzenia statystyk patentowych oraz europejskiej i międzynarodowej procedury ochrony wynalazków, a także zapoznać się z nową platformą współpracy sieci PATLIB – Forum Ośrodków Informacji Patentowej.

Zapraszamy do korzystania z nowych baz Emerald Insight i JSTOR

20 sierpnia 2017 roku pracownicy Biblioteki WSOWL: Pani Bożena Grabowska, Pani Magdalena Lamperska oraz Pani Anita Kuźnik wzięły udział w uroczystym otwarciu Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA, który odbył się w Hali Stulecia.

W dniu 18 sierpnia 2017 roku odbyła się konferencja satelitarna w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ramach IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). W tym roku Wrocław jest gospodarzem Światowego Kongresu IFLA. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Biblioteki WSOWL: Pani Bożena Grabowska, Pani Anita Olbrycht, Pani Joanna Długosz oraz Pani Anita Kuźnik.

 

POLSKA ZBROJNA. HISTORIA  to nowy tytuł, który wzbogacił zbiory czasopism naszej Biblioteki.

Dnia 25.05.2017 roku pracownice Biblioteki WSOWL mgr Magdalena Lamperska i mgr Katarzyna Mordzak wzięły udział w warsztatach bibliotekarskich organizowanych przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Dnia 27 kwietnia 2017 r., w Bibliotechu Politechniki Wrocławskiej, odbyło się spotkanie dedykowane bibliotekarzom uczelni wrocławskich, w którym uczestniczyły pracownice Biblioteki WSOWL mgr Magdalena Lamperska oraz mgr Katarzyna Mordzak. Organizatorami spotkania byli przedstawiciele firmy ProQuest i Alexander Street Press oraz Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

W dniach 5-6 kwietnia 2017 roku odbyła się trzecia konferencja naukowa „Siły zbrojne a terroryzm” organizowana przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Podczas konferencji Biblioteka Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych zaprezentowała najnowsze wydawnictwa dotyczące nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie.

W dniach od 9.02.2017 do 24.02.2017 roku, Oddział Udostępniania Zbiorów Biblioteki Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk, rozpoczął przeprowadzkę do wyremontowanych pomieszczeń Biblioteki.

W dniu 5.02.2017 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbyła się wizyta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciecha Fałkowskiego.

Podsekretarz Stanu odwiedził nową Bibliotekę Uczelni, która jest w trakcie przeprowadzki. Profesor zapoznał się także z wystawą najciekawszych pozycji z księgozbioru Biblioteki.

W dniu 27 października 2016 r. pracownik Biblioteki WSOWL, mgr inż. Małgorzata Sendecka uczestniczyła w szkoleniu nt. Techniczne aspekty dostosowania systemów POL-on i PBN do przepisów kompleksowej oceny jednostek naukowych za lata 2013-2016 zorganizowanym w Warszawie przez operatora systemu Polska Bibliografia Naukowa oraz POL-index - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Celem szkolenia było zapoznanie ze zmianami w systemie PBN i jego nowymi funkcjonalnościami.

Dnia 25 października 2016 roku w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej na Politechnice Wrocławskiej, w ramach Międzynarodowego Tygodnia Open Access odbyło się seminarium poświęcone tematyce otwartego dostępu, w którym uczestniczył pracownik Biblioteki WSOWL, młodszy bibliotekarz mgr Katarzyna Mordzak. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było „Open in Action”. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni przedstawiciele firm Ebsco, Elsevier, de Gruyter Open, IEEE, Oxford University Press, Thomson Reuters oraz przedstawiciel programu Europejska Stolica Kultury 2016 – ESK 2016.

W dniu 19 września 2016 r. pracownik Biblioteki WSOWL, młodszy bibliotekarz mgr Anita Kuźnik wygłosiła wykład pt. „Najbogatsze źródło wiedzy dotyczące bezpieczeństwa antyterrorystycznego – baza International Security & Counter Terrorism Reference Center”, który odbył się w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Podczas prezentacji dokonano charakterystyki oraz omówiono zasady korzystania z bazy.

 

W dniu 14 września 2016 r. pracownik Biblioteki WSOWL, mgr Magdalena Lamperska uczestniczyła w piątej konferencji z cyklu Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy zorganizowanej przez Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo - Technicznej Politechniki Wrocławskiej oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dnia 29 czerwca 2016 r. pracownik Biblioteki WSOWL, mgr inż. Małgorzata Sendecka, specjalista ds. informacji patentowej uczestniczyła w szkoleniu pt. „Techniczne aspekty wprowadzania danych do nowego Modułu Sprawozdawczego PBN”, organizowanym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, który pełni rolę operatora systemu Polska Bibliografia Naukowa oraz POL-index.

Dnia 20 czerwca 2016 r., na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, odbyły się warsztaty pt. „Tworzenie instytucjonalnych polityk otwartego dostępu”, w których uczestniczyły Dyrektor Biblioteki WSOWL mgr Lucyna Choroszy oraz młodszy bibliotekarz mgr Katarzyna Mordzak. Uczestnikami warsztatów były osoby odpowiedzialne za realizację polityki otwartego dostępu w swoich jednostkach naukowych, takich jak uczelnie wyższe, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze.

W dniach 17-20.05.2016 r. odbyło się XII Ogólnopolskie Forum Bibliotek Wojskowych i Ośrodków Informacji Naukowej w Poznaniu, w którym uczestniczyły Panie Aneta Marcinkowska i Magdalena Szleszyńska. Organizatorem forum była Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W dn. 19-20 maja 2016 r. p. Małgorzata Sendecka uczestniczyła w corocznej, już 21. Ogólnopolskiej Konferencji „Informacja patentowa dla nauki i przemysłu”. Konferencja dedykowana była ośrodkom informacji patentowej oraz jej użytkownikom, reprezentującym środowiska naukowe i przemysłowe. Program konferencji realizowano poprzez seminaria i warsztaty prowadzone przez ekspertów Urzędu Patentowego RP oraz eksperta Serbskiego Instytutu Własności Intelektualnej. Poruszone zagadnienia dotyczyły zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej, poszukiwań w Europejskim Rejestrze Patentowym oraz kwestii związanych ze zgłaszaniem, procedurą ochrony krajową i unijną znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Zapraszamy Państwa do korzystania z bezpłatnych materiałów z zakresu ochrony własności intelektualnej. Przekazane przez Urząd Patentowy RP publikacje umożliwią Państwu zapoznanie się z szerokim wachlarzem tematów z zakresu własności intelektualnej, m.in. dotyczących ochrony przedmiotów własności przemysłowej, rozwoju prawa patentowego, autorstwa i współautorstwa dobra intelektualnego, ochrony działalności przedsiębiorców przed czynami nieuczciwej konkurencji, wykorzystania informacji patentowej w procesach innowacyjnych, ochrony programów komputerowych w ramach systemu prawa autorskiego, charakterystyki wybranych rodzajów utworów i wyłączeń przedmiotowych spod ochrony prawno-autorskiej i wiele innych.

W dniach 3-4 maja 2016 r. pracownicy Biblioteki WSOWL, Małgorzata Sendecka i Anita Kuźnik uczestniczyły w spotkaniu przedstawicieli krajowych ośrodków informacji patentowej skupionych w sieci PATLIB oraz krajowych urzędów patentowych.

Tegoroczna impreza PATLIB 2016 zorganizowana przez Fiński Urząd Patentów i Rejestracji oraz Europejski Urząd Patentowy odbywała się w Helsinkach i skupiła ponad 200 uczestników z całej Europy. 

 

W dniu 21 września 2015 roku pracownik Biblioteki WSOWL Pani Anita Kuźnik wygłosiła wykład pt. „Zasoby elektroniczne Biblioteki Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki", który odbył się w ramach XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

W dniach 23–24 czerwca 2015 r. pracownik Biblioteki, Pani Małgorzata Sendecka, specjalista ds. informacji patentowej uczestniczyła w XX Ogólnopolskiej Konferencji Informacja patentowa dla nauki i przemysłu, pod hasłem „Narzędzia i strategie zarządzania innowacją".

Konferencja zorganizowana w Centrum Nauki Kopernik przez Urząd Patentowy RP i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy skierowana była do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, centrów transferu technologii, instytutów naukowo-badawczych oraz kancelarii patentowych, a przede wszystkim ośrodków informacji patentowej.

W dniach 15-18.06.2015 r. Panie mgr Bożena Grabowska i mgr Magdalena Lamperska uczestniczyły w XI Ogólnopolskim Forum Wojskowych Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowej w Gdyni. Organizatorem forum była Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Celem spotkania była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie jak powinna zmieniać się współczesna biblioteka i bibliotekarze, by sprostać aktualnym wyzwaniom edukacyjnym, informacyjnym i społecznym użytkownika XXI wieku.

W dniu 10.06.2015 r. pracownik naszej Biblioteki Pani Magdalena Lamperska uczestniczyła w Jubileuszu 20-lecia działalności Biblioteki Collegium Polonicum. Biblioteka Collegium Polonicum stanowi naukowe zaplecze programów badawczych i dydaktycznych istniejących na Uniwersytetach w Poznaniu i we Frankfurcie nad Odrą.

W dniach 8-15 maja Biblioteka WSOWL obchodziła Tydzień Bibliotek w ramach programu promocji czytelnictwa i bibliotek. Obchodom Tygodnia Bibliotek towarzyszyły ciekawe przedsięwzięcia. W naszej bibliotece była możliwość obejrzenia wystawy pt., „Najcenniejsze zbiory Biblioteki WSOWL" oraz gazetki ściennej pt. „Z biblioteką na wesoło".

W dniach 21-22 kwietnia 2015 r. pracownicy Ośrodka Informacji Naukowej, Bibliograficznej i Patentowej Biblioteki WSOWL, Panie, Małgorzata Sendecka i Anita Kuźnik uczestniczyły w corocznym spotkaniu ośrodków informacji patentowej skupionych w sieci PATLIB, które odbyło się w siedzibie Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium.

W piątek 27 marca br. odbyło się szkolenie z bazy International Security & Counter Terrorism Reference Center (ISCTRC). Baza udostępnia informacje dotyczące praktycznie każdego aspektu bezpieczeństwa antyterrorystycznego. Szkolenie prowadzone było przez przedstawicieli firmy EBSCO.Zgromadzonym słuchaczom przedstawiono szczegółowo zawartość oraz możliwości wyszukiwawcze bazy International Security & Counter Terrorism Reference Center ISCTRC.

 Zapraszamy do korzystania z bazy

International Security & Counter Terrorism Reference 


Zapraszamy do testowania nowej, platformy Infona w ICM


  rsb

 

  dbc

W piątek 16 maja 2014 r. pracownicy Biblioteki uczestniczyli w spotkaniu z Tomaszem Wojtalą, autorem książki „Bociun: płk dypl. Ludwik Bociański (1892 – 1970)". Było ono częścią odbywającej się tego dnia w naszej Uczelni uroczystości przyjęcia przez nią tradycji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej.

 

Back to top