INSTYTUT DOWODZENIA


 

Zakład Teorii i Praktyki Strzelań jest jednostką organizacyjną Instytutu Dowodzenia. Prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczno-wychowawczą w ramach przedmiotu Teoria i Praktyka Strzelań obejmujące: budowę i eksploatację broni strzeleckiej, teorię i praktykę strzelań oraz metodykę szkolenia ogniowego.

 

Zasadnicze kierunki działalności to:

  • kształtowanie prawidłowych umiejętności strzeleckich podchorążych oraz słuchaczy Akademii;
  • wypracowywanie umiejętności organizacji oraz prowadzenia zajęć ze szkolenia ogniowego w tym realizacji strzelań z wozów bojowych oraz broni strzeleckiej i ręcznej;
  • prowadzenie badań eksploatacyjno-użytkowych broni i amunicji strzeleckiej;
  • opracowanie skryptów i instrukcji.

 

Inne zadania:

  • współpraca z jednostkami i instytucjami wojskowymi;
  • prowadzenie treningów oraz egzaminów strzeleckich kadry Uczelni;
  • wymiana doświadczeń pomiędzy zakładem a jednostkami wojskowymi;
  • realizacja prac badawczo-naukowych;
  • organizacja oraz udział w zawodach strzeleckich.

 

KIEROWNIK ZAKŁADU TEORII I PRAKTYKI STRZELAŃ

Tel. MON: 261-658-270

 

 

 

Back to top