INSTYTUT DOWODZENIA


 

Zakład Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych jest komórką organizacyjną Instytutu Dowodzenia właściwą do organizowania oraz prowadzenia działalności dydaktycznej, przygotowującej absolwentów do dowodzenia pododdziałami zmechanizowanymi, piechoty zmotoryzowanej i czołgów w działaniach taktycznych, a także realizacji działalności szkoleniowo-metodycznej. Uczestniczy w procesie podwyższania kwalifikacji żołnierzy zawodowych poprzez realizację szkolenia w ramach kursów kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursów przeszkolenia kadr rezerwy. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze użycia pododdziałów zmechanizowanych, piechoty zmotoryzowanej i czołgów w walce oraz zastosowania innowacyjnych systemów szkolno-treningowych i symulacji pola walki w szkoleniu bojowym wojsk.

 

KIEROWNIK ZAKŁADU WOJSK PANCERNYCH I ZMECHANIZOWANYCH

Tel. CA MON: 261-658-121

 

 

Back to top