BIURO KARIER I PROGRAMU ERASMUS 


  

Biura Karier są jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych na terenie Europy, USA oraz Kanady. Świadczą usługi w zakresie wyboru drogi zawodowej, prowadzą poradnictwo zawodowe, gromadzą oferty pracy, informacje o zawodach, pracodawcach i sytuacji na rynku pracy.

Rozpoczynając swoją działalność w 2011 roku Biuro Karier i Programu Erasmus postawiło sobie za główny cel podjęcie działań i inicjatyw mających na celu przede wszystkim przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy oraz promocję idei mobilności akademickiej i uczenia się przez całe życie.

W realizacji wyznaczonych celów Biuro Karier i Programu Erasmus współpracuje z władzami Uczelni, poszczególnymi jej wydziałami, organizacjami studenckimi, instytucjami z województwa dolnośląskiego, którzy są gotowi i chętni do uczestniczenia w procesie edukacyjnym studentów AWL.

 

Z usług Biura Karier i Programu Erasmus korzystają:

 • studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy;
 • studenci, którzy chcą zrealizować część programu studiów lub też praktykę poza granicami kraju, korzystając z możliwości jakie stwarza Program Erasmus;
 • pracownicy Uczelni, chcący podnosić kwalifikacje zawodowe poza granicami kraju, korzystając z możliwości jakie stwarza Program Erasmus;
 • pracodawcy poszukujący wykwalifikowanych pracowników na wolne miejsca pracy;
 • Uczelnia weryfikując strukturę i programy kształcenia dzięki danym uzyskiwanym za pośrednictwem Biura Karier.

 

Nasza misja:

Głównym celem działalności Biura Karier i Programu Erasmus AWL jest służenie bezpłatną pomocą w zakresie:

 • wyboru drogi rozwoju zawodowego;
 • przygotowania do wejścia na rynek pracy;
 • znalezienia pracy odpowiadającej wykształceniu i aspiracjom;
 • zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego poza granicami kraju dzięki realizacji praktyk w ramach Programu Erasmus;
 • realizacji części programu studiów w ramach Programu Erasmus w europejskich uczelniach wyższych.

 

Nasze działania:

Wytyczone cele staramy się realizować poprzez:

 • poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne;
 • organizację praktyk i staży zawodowych;
 • organizację warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje studentów i absolwentów na rynku pracy;
 • organizację spotkań rekrutacyjnych oraz prezentacji firm na Uczelni;
 • gromadzenie i udostępnianie ofert pracy;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w zakresie wzmacniania praktycznych elementów nauczania;
 • organizację i obsługę Programu Erasmus.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak:

 • skutecznie poszukiwać pracy;
 • przygotować dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny);
 • pomyślnie przejść rozmowę rekrutacyjną;
 • podnieść swoje kwalifikacje, tak by być konkurencyjnym na rynku pracy;
 • rozpocząć własną działalność gospodarczą;
 • wyjechać na zagraniczną uczelnię w ramach Programu Stypendialnego Erasmus.


Zapraszamy do Biura Karier i Programu Erasmus - pokój 1.004, 1.005 w Budynku Dydaktycznym AWL.

 

 

Back to top