WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

w grupie osób wchodzących z urzędu w skład Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 

płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI - Dziekan

mjr dr hab. inż. Barbara KACZMARCZYK - prodziekan ds. naukowych

ppłk dr Zbigniew GROBELNY – prodziekan ds. dydaktycznych

ppłk mgr inż. Piotr SZCZEPAŃSKI - prodziekan ds. studenckich

 

w grupie nauczycieli akademickich, posiadających tytuł profesora lub doktora habilitowanego

prof. dr hab. inż. Andrzej KOŁACZKOWSKI

prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI

prof. dr hab. inż. Zbigniew ŚCIBIOREK

prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK

dr hab. inż. Adam JANUSZKO

dr hab. inż. Andrzej SUROWIECKI

dr hab. inż. Marian ŻUBER

dr hab. Agnieszka IWAN

dr hab. Teresa GRABIŃSKA

dr hab. Wojciech HORYŃ

dr hab. Piotr DANILUK

dr hab. Tadeusz MARCZAK

dr hab. Krystyna SKURJAT

płk dr hab. Mariusz FRĄCZEK

w grupie przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich

ppłk dr Marek BODZIANY

ppłk dr Ireneusz CIOSEK

dr Beata ZYSIAK-CHRIST

 

w grupie przedstawicieli pozostałych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mł. chor. Sebastian STEFAŃSKI

mł. chor. Piotr KRZESZOWSKI

 

w grupie przedstawicieli studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie

Piotr GAŁKA

Adrian KAPUŚCIOK

Agata BIAŁOWĄS

Ewa KAWICKA

Marika GUŹNICZAK

Joanna MIERZWIŃSKA

 

SKŁADY KOMISJI RADY WYDZIAŁU

KOMISJA DS. NAUKOWYCH

mjr dr hab. inż. Barbara KACZMARCZYK - przewodnicząca

płk dr hab. inż. Mariusz FRĄCZEK

dr hab. Wojciech HORYŃ

dr hab. inż. Marian ŻUBER

prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA

ppłk dr Zbigniew GROBELNY - przewodniczący

dr hab. Piotr DANILUK

dr hab. Teresa GRABIŃSKA

płk dr hab. inż. Mariusz FRĄCZEK

dr Beata ZYSIAK-CHRIST

 

KOMISJA DS. STUDENCKICH

ppłk mgr inż. Piotr SZCZEPAŃSKI - przewodniczący

mgr Anatol TICHONIUK

mgr Paweł CZERECHOWSKI

Piotr GAŁKA – student IB

Agata BIAŁOWĄS – studentka BN

 

KOMISJA DS. OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI - przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI

ppłk dr Marek BODZIANY

ppłk dr Zbigniew GROBELNY

ppłk dr Krzysztof ŚWIDERSKI

ppłk dr Robert PICH

dr Agata MAŁECKA - sekretarz

 

 

Back to top