WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

w grupie osób wchodzących z urzędu w skład Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie 

ppłk dr Zbigniew GROBELNY –  p.o. dziekana, prodziekan ds. dydaktycznych

mjr dr hab. inż. Barbara KACZMARCZYK - prodziekan ds. naukowych

ppłk dr inż. Piotr SZCZEPAŃSKI - prodziekan ds. studenckich

 

w grupie nauczycieli akademickich, posiadających tytuł profesora lub doktora habilitowanego

prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI

prof. dr hab. inż. Zbigniew ŚCIBIOREK

prof. dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK

dr hab. inż. Adam JANUSZKO 

dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI

dr hab. inż. Marian ŻUBER

dr hab. Agnieszka IWAN

dr hab. Teresa GRABIŃSKA

dr hab. Wojciech HORYŃ

dr hab. Piotr DANILUK 

dr hab. Izabela NOWICKA

dr hab. Tadeusz MARCZAK

dr hab. Krystyna SKURJAT

płk dr hab. Mariusz FRĄCZEK

 

w grupie przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich

ppłk dr Marek BODZIANY

ppłk dr Ireneusz CIOSEK

dr Beata ZYSIAK-CHRIST

 

w grupie przedstawicieli pozostałych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mł. chor. Sebastian STEFAŃSKI

 

w grupie przedstawicieli studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie

Agata BIAŁOWĄS

Marika GUŹNICZAK

Ewa KAWICKA

Joanna MIERZWIŃSKA

Patrycja WYPYCH

Agata ZAJĄC

 

SKŁADY KOMISJI RADY WYDZIAŁU

KOMISJA DS. NAUKOWYCH

mjr dr hab. inż. Barbara KACZMARCZYK - przewodnicząca

płk dr hab. inż. Mariusz FRĄCZEK

dr hab. Wojciech HORYŃ

dr hab. inż. Marian ŻUBER

prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI

mgr Filip BRYJKA - sekretarz

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA

ppłk dr Zbigniew GROBELNY - przewodniczący

dr hab. Piotr DANILUK

dr hab. Teresa GRABIŃSKA

płk dr hab. inż. Mariusz FRĄCZEK

dr Beata ZYSIAK-CHRIST

 

KOMISJA DS. STUDENCKICH

ppłk dr inż. Piotr SZCZEPAŃSKI - przewodniczący

mgr Anatol TICHONIUK

mgr Paweł CZERECHOWSKI

Piotr GAŁKA – student IB

Agata BIAŁOWĄS – studentka BN

 

KOMISJA DS. OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI - przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI

ppłk dr Marek BODZIANY

ppłk dr Zbigniew GROBELNY

ppłk dr Krzysztof ŚWIDERSKI

ppłk dr Robert PICH

dr Agata MAŁECKA - sekretarz

 

 

Back to top