WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

w grupie osób wchodzących z urzędu w skład Rady Wydziału Zarządzania

ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI - p.o. Dziekana, prodziekan ds. studenckich
ppłk dr Mikołaj KUGLER - prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Marta WINCEWICZ-BOSY, prof. AWL - prodziekan ds. naukowych

 

w grupie nauczycieli akademickich, posiadających tytuł profesora lub doktora habilitowanego

gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA, prof. AWL
prof. dr hab. Jan STACHOWICZ
prof. dr hab. Zdzisław KNECHT
prof. dr hab. Danuta MIERZWA
prof. dr hab. Ryszard JANIKOWSKI
dr hab. Wojciech RYBICKI, prof. AWL
dr hab. inż. Stanisław STANEK, prof. AWL
dr hab. Stanisława OSTASIEWICZ, prof. AWL
dr hab. Mirosław ZABIEROWSKI, prof. AWL
dr hab. Zygmunt KRAL, prof. AWL
dr hab. Ryszard KAŁUŻNY, prof. AWL
dr hab. inż. Teresa KUPCZYK, prof. AWL
dr hab. Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ, prof. AWL

 

w grupie przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. Beata SIUTA-STOLARSKA 
ppłk dr Maciej SZUKALSKI
dr Małgorzata DYMYT

 

w grupie przedstawicieli pozostałych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Iwona DZIMIRA

 

w grupie przedstawicieli studentów Wydziału Zarządzania

pchor. Joanna MROZIŃSKA
pchor. Grzegorz KORDYLEWSKI
pchor. Adam KOŁCZ
pchor. Michał MAŚLANKA
pani Sandra PASIEKA

 

Skład Komisji Rady Wydziału

 

Komisja ds. kształcenia

 • ppłk dr Mikołaj KUGLER – przewodniczący
 • dr hab. inż. Zygmunt KRAL – zastępca przewodniczącego
 • ppłk dr Norbert ŚWIĘTOCHOWSKI
 • mjr dr Wiktor BIERNIKOWICZ
 • mjr dr Robert BALCERZYK
 • mgr inż. Magdalena KOWACKA – sekretarz
 • przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

Komisja ds. naukowych

 • dr hab. Marta WINCEWICZ-BOSY – przewodniczący
 • prof. dr hab. Danuta MIERZWA – zastępca przewodniczącego
 • prof. dr hab. Ryszard JANIKOWSKI
 • dr hab. Ryszard KAŁUŻNY
 • dr hab. inż. Teresa KUPCZYK
 • dr Maciej POPŁAWSKI
 • mgr inż. Paulina MASTALERZ – sekretarz
 • przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

Komisja ds. studenckich

 • ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI – przewodniczący
 • dr hab. inż. Stanisław STANEK – zastępca przewodniczącego
 • dr hab. Kazimierz NAGODY-MROZOWICZ
 • dr inż. Beata SIUTA-STOLARSKA
 • mgr Agnieszka WANIEWSKA – sekretarz
 • przedstawiciel Samorządu Studenckiego

 

Komisja ds. okresowej oceny nauczycieli akademickich

 • ppłk dr Józef LEDZIANOWSKI – przewodniczący
 • ppłk dr Norbert ŚWIĘTOCHOWSKI – zastępca przewodniczącego
 • mjr dr Wiktor BIERNIKOWICZ
 • dr hab. Stanisława OSTASIEWICZ
 • mjr dr Paweł WASILEWSKI – sekretarz

 

 

 

Back to top