ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU


h1    

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ

 1. Hala sportowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć programowych, treningów, zawodów oraz innych form działalności sportowej.
 2. Z hali sportowej korzystać mogą:
  1. grupy szkoleniowe według rozkładu zajęć programowych (treningowych), podchorążowie, kadra zawodowa i pracownicy wojska, w godzinach określonych harmonogramem wykorzystania obiektu;
  2. osoby uprawnione przez Rektora - Komendanta AWL na podstawie przepustek, zgodnie z planem wykorzystania obiektu.
 1. Osoby korzystające z sali hali sportowej mają obowiązek:
  1. zapoznać się z regulaminem hali sportowej;
  2. pobrać klucz od szatni, pozostawić w zamian dokument tożsamości;
  3. przed wejściem na wybraną salę ćwiczeń zmienić obuwie i przebrać się w odpowiedni strój sportowy, zbędne rzeczy pozostawić w szatni;
  4. w wypadku przybycia na halę w ubiorze sportowym, zmienić obuwie na sportowe o jasnej lub innej podeszwie, nie brudzącej nawierzchni hali;
  5. przed ćwiczeniem sprawdzić stan techniczny przyrządu i jego ustawienie;
  6. przed przystąpieniem do ćwiczeń obowiązkowo przeprowadzić rozgrzewkę /dotyczy w szczególności treningów indywidualnych oraz innych niezorganizowanych form aktywności fizycznej/;
  7. wykorzystywać przybory i przyrządy zgodnie z ich przeznaczeniem;
  8. po zakończeniu ćwiczeń na przyrządach i z przyborami, pozostawić je na właściwym miejscu;
  9. zauważone usterki sprzętu i urządzeń zgłaszać osobom funkcyjnym oraz do kadry ZWFiS.

ZABRANIA SIĘ

 1. Wchodzić na halę sportową bez zmiany obuwia;
 2. Ćwiczyć na przyrządach bez odpowiedniego zabezpieczenia miejsca ćwiczeń oraz asekuracji;
 3. Wynosić sprzęt będący na wyposażeniu hali (bądź wypożyczony) poza halę;
 4. Grać w piłkę nożną.

 

Osoby niszczące nawierzchnię, sprzęt lub inne mienie znajdujące się na wyposażeniu hali, ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowane szkody.

Za pozostawione w szatni (na terenie hali) bądź zagubione przedmioty wartościowe lub pieniądze, osoby funkcyjne nie ponoszą odpowiedzialności.

Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń osób funkcyjnych, będą usuwane z hali oraz pozbawiane możliwości dalszego korzystania z niej.

 

 

Back to top