WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: pracy na stanowiskach specjalistów, operatorów i analityków bezpieczeństwa w strukturach administracji publicznej, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego, jak również do pełnienia funkcji w strukturach militarnych państwa w resorcie obrony narodowej, spraw wewnętrznych oraz innych podmiotach związanych z bezpieczeństwem, a także przygotowują absolwentów do podjęcia studiów II stopnia.

Specjalności:

  • zarządzenie kryzysowe;
  • bezpieczeństwo publiczne;
  • edukacja dla bezpieczeństwa.

 

                    O KIERUNKU KSZTAŁCENIA                    

                                   DLA KOGO ?                                   

                                  REKRUTACJA                                  

                              PLANY STUDIÓW                              

            WARUNEK UKOŃCZENIA STUDIÓW            

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

                             O ABSOLWENTACH                             

           GDZIE PRACUJĄ NASI ABSOLWENCI?           

  

 

Back to top