WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Plan studiów i program nauczania zawiera grupy treści kierunkowych wspólne dla wszystkich studentów oraz grupy treści specjalistycznych, zróżnicowane dla poszczególnych specjalności.

Plan studiów uwzględnia realizację praktyki zawodowej w instytucjach, w których funkcjonują komórki odpowiedzialne za bezpieczeństwo (na piątym semestrze studiów 326 godzin, a na szóstym semestrze studiów 164 godziny).

Podstawę osiągnięcia założonych celów szkoleniowych praktyki stanowić będzie realizacja programu praktyki.

 

PLANY STUDIÓW plik pdf

 

 

Back to top