WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Postępowanie rekrutacyjne na studia ma charakter konkursowy, w którym podstawę przyjęcia, z uwzględnieniem limitów miejsc, stanowią wyniki egzaminu maturalnego.

 

 

Back to top