WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Specjalności:

  • zarządzanie kryzysowe;
  • bezpieczeństwo publiczne;
  • cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji.

 

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe stanowią uzupełnienie kompetencji z zakresu studiów I stopnia. Dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, a w tym: zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów w systemach bezpieczeństwa zgodnie z potrzebami instytucji resortu obrony narodowej, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i ratownictwa medycznego, organów administracji państwowej, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb i organów administracyjnych. Przygotowanie studentów w zakresie strategii bezpieczeństwa, międzynarodowych stosunków politycznych i wojskowych, bezpieczeństwa globalnego, regionalnego i lokalnego ma istotne znaczenie dla ich przyszłej pracy zawodowej, zwłaszcza prowadzenia analizy bieżącej sytuacji politycznej i jej wpływu na stan bezpieczeństwa na różnych poziomach. 

 

                    O KIERUNKU KSZTAŁCENIA                    

                              PLANY STUDIÓW                              

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

                             O ABSOLWENTACH                             

           GDZIE PRACUJĄ NASI ABSOLWENCI?           

  

 

Back to top