WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

O przyjęcie na stacjonarne studia I stopnia może ubiegać się absolwent szkoły ponadgimnazjalnej.

 

 

Back to top