WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów będą: struktury administracji państwowej, samorządowej oraz sektora gospodarczego, a także organizacje i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ochronę ludności oraz ratowanie ich życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi. Przykładowymi pracodawcami mogą być: Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Zakładowa Służba Bezpieczeństwa.

Absolwenci kierunku Inżynieria bezpieczeństwa mogą być również zatrudniani w instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach wdrożeniowych, szkolnictwie wyższym, sektorze przemysłu obronnego oraz dynamicznie rozwijającym się sektorze współpracy cywilno-wojskowej.

 

 

Back to top