WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Plan studiów i program nauczania został opracowany zgodnie z ideą równomiernego obciążenia studentów nakładem pracy w poszczególnych semestrach studiów. Przedmiotom przydzielono określone wartości punktów ECTS.

Dla wszystkich semestrów przyjęto równomierne obciążenie 30 punktów, a ogólna liczba za cały okres studiów wynosi 210 punktów.

 

 

Back to top