WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania: 3 semestry

Ogólna liczba godzin:

  • studia stacjonarne: 1150,
  • studia niestacjonarne: 675.

Absolwent studiów zawodowych drugiego stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżynierii bezpieczeństwa, w specjalności:

  • techniczne systemy bezpieczeństwa i ratownictwo techniczne

  

                                   DLA KOGO ?                                   

                                  REKRUTACJA                                  

                              PLANY STUDIÓW                              

                          ILE PUNKTÓW ECTS?                          

UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

  

 

Back to top