WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa może ubiegać się osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny uzyskany na:

  • kierunku inżynieria bezpieczeństwa,
  • lub innym kierunku w obszarze nauk technicznych lub ścisłych.

 

 

Back to top