WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

W każdym przypadku Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie określa różnice programowe i sposób ich rozliczenia. W ramach uzupełnienia różnic programowych zorganizowany jest Kursu Kształcenia Wyrównawczego, który odbywa się w pierwszych tygodniach pierwszego semestru.

Postępowanie rekrutacyjne na studia ma charakter konkursowy, w którym podstawę przyjęcia, z uwzględnieniem limitów miejsc, stanowią wyniki studiów pierwszego stopnia. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów oraz formy studiów na kierunki inżynieria bezpieczeństwa uchwalenie są corocznie przez Senat Uczelni.

 

 

 

Back to top