WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Stacjonarne, wojskowe studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Studia I stopnia (inżynierskie) stanową pierwszy etap zawodowego kształcenia i przygotowują studentów do kontynuacji edukacji na studiach II stopnia (magisterskich). Specjalistyczne szkolenie wojskowe w okresie studiów realizowane jest w Centrach Szkoleni i Ośrodkach Szkoleń Poligonowych.

 

                                   DLA KOGO ?                                   

                           ILE TRWAJĄ STUDIA                           

                          KIM SĄ ABSOLWENCI                          

   PRZEDMIOTY PROWADZONE NA STUDIACH   

  

 

Back to top