WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Stacjonarne, wojskowe studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Studia I stopnia (inżynierskie) stanową pierwszy etap zawodowego kształcenia i przygotowują studentów do kontynuacji edukacji na studiach II stopnia (magisterskich). Specjalistyczne szkolenie wojskowe w okresie studiów realizowane jest w Centrach Szkoleni i Ośrodkach Szkoleń Poligonowych.

 

 

Back to top