WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym inżynieria wojskowa trwa 5 lat (10 semestrów) i podzielone jest na etapy: 7-semestralne studia inżynierskie oraz 3-semestralne studia magisterskie. Studia te są przypisane do nauk technicznych.

 

 

Back to top