WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Poniżej wykaz przedmiotów prowadzonych na studiach wojskowych dla specjalności Inżynieria wojskowa:

 • Matematyka z elementami statystyki opisowej
 • Fizyka
 • Chemia
 • Informatyka
 • Rysunek techniczny
 • Pracownia zastosowań praw fizyki
 • Pracownia chemii
 • Komunikacja w środowisku zawodowym (Sztuka wystąpień publicznych)
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Grafika inżynierska
 • Wybrane metody optymalizacji
 • Elektronika
 • Organizacja systemów bezpieczeństwa i ratownictwa
 • Techniczne systemy zabezpieczeń
 • Metrologia i normalizacja
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych i cyberprzestrzeni
 • Nauka o prawie
 • Laboratorium modelowania zagrożeń
 • Dowodzenie pododdziałami wojsk inżynieryjnych
 • Budowa i eksploatacja pojazdów, maszyn i sprzętu inżynieryjnego
 • Mosty wojskowe
 • Zapory inżynieryjne
 • Minerstwo
 • Przeprawy
 • Drogi wojskowe
 • Fortyfikacja i maskowanie
 • Mechanika budowli
 • Mechanika gruntów
 • Podstawy geodezji i kartografii

 

 

Back to top