WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa uzyska:

  • przygotowanie do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
  • uprawnienia do prowadzenia zajęć z udzielania pierwszej pomocy (na podstawie wydanego certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu zakończonego egzaminem państwowym),
  • przygotowanie do prowadzenia zajęć praktycznych z dziećmi i młodzieżą w zakresie zachowania się w sytuacjach kryzysowych

a także:

  • zdobędzie i pogłębi wiedzę z zakresu powszechnej samoobrony i obrony cywilnej oraz reagowania na sygnały ostrzegania i alarmowania,
  • przyswoi metody projektowania bezpieczeństwa w szkole,
  • pozna skutki zdarzeń kryzysowych, w tym reakcji społecznych na katastrofę.

 

 

 

 

Back to top