WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Jest to propozycja skierowana do:

  • czynnych zawodowo nauczycieli, którzy chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające nauczanie przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne,
  • oficerów wojska polskiego oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych odchodzących do rezerwy, którzy w ramach rekonwersji chcieliby uzyskać kompetencje pedagogiczne (po ukończeniu kursu pedagogicznego) oraz do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji dla Bezpieczeństwa w szkołach podstawowej oraz średnich.

 

 

Back to top