WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

Program studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa obejmuje m.in.:

 • Teorię i metodykę nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
 • Charakterystykę systemu bezpieczeństwa narodowego i europejskiego
 • Prawne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa
 • Tematykę zarządzania kryzysowego
 • Zagadnienia edukacji zdrowotnej
 • Profilaktykę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
 • Ćwiczenia w projektowaniu bezpieczeństwa w szkole
 • Pierwszą pomoc i ratownictwo medyczne
 • Klasyfikację i charakterystykę zagrożeń
 • Zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej, ostrzeganie o zagrożeniach i alarmowanie
 • Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej
 • Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych i mediów w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Zagadnienia z zakresu terenoznawstwa, strzelectwa sportowego oraz posługiwania się środkami nawigacji.

 

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

 

 

 

Back to top