BIBLIOTEKA AWL  


 

Creative Commons (CC) - to międzynarodowy projekt oferujący darmowe rozwiązania prawne i inne narzędzia służące zarządzaniu przez twórców prawami autorskimi do swoich utworów. Creative Commons pozwala swobodnie korzystać z treści, które znajdują się w Internecie oraz ułatwia dzielenie się tym, co tworzymy.

 

WARUNKI LICENCJI CREATIVE COMMONS

licencja 1

 

LICENCJE CREATIVE COMMONS

 

Uznanie autorstwa 4.0 Polska

Licencja CC-BY - pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa oryginału. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.

l 2

 

Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Polska

Licencja CC-BY-SA - pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu pod warunkiem oznaczenia autorstwa oryginału, a w przypadku utworów zależnych udzielenia takiej samej licencji, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

licencja 3

 

Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Polska

Licencja CC-BY-NC - pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych.

licencja 4

 

Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Polska

Licencja CC-BY-ND - pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywa - nie utworu zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (bez tworzenia utworów zależnych)

licencja 5

 

Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Polska

Licencja CC-BY-NC-SA - pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych z zastrzeżeniem, że utwory zależne zawsze będą objęte tą samą licencją.

licencja 6

 

Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Polska

Licencja CC-BY-NC-ND - pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej restrykcyjna z licencji.

licencja 7

 

Przekazanie do Domeny Publicznej

Licencja CC0 - pozwala na zwielokrotnianie, zmienianie, rozpowszechnianie i wykonywanie utworu, nawet w celu komercyjnym bez pytania o zgodę. Osoba, która opatrzyła utwór tym oświadczeniem, przekazała go do domeny publicznej, zrzekając się wykonywania wszelkich praw do utworu wynikających z prawa autorskiego, włączając w to wszelkie prawa powiązane i prawa pokrewne, w zakresie dozwolonym przez prawo, na obszarze całego świata.

licencja 8

 

Źródła:

Licencje Creative Commons 4.0 – Swoboda użycia, najważniejsze informacje / Centrum Cyfrowe, Vivid Studio, licencja CC BY / http://creativecommons.pl/2017/01/licencje-creative-commons-4-0-swoboda-uzycia-najwazniejsze-informacje/

Creative Commons Polska – Wybierz licencję / Creative Commons Polska, licencja CC BY / http://creativecommons.pl/wybierz-licencje/

 

 

Back to top