BIBLIOTEKA AWL  


 

Otwarty dostęp (ang. Open Access)

model rozpowszechniania treści naukowych i edukacyjnych (artykułów, książek oraz wszystkich innych materiałów) w Internecie, który zakłada wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego. Dostęp do literatury Open Access musi być bezpłatny dla wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do Internetu. Wszystkie zastosowania służące celom naukowym, czyli czytanie, zapisywanie na dysku komputera, kopiowanie, dystrybuowanie, drukowanie, przeszukiwanie i linkowanie, jest dozwolone. Jedynym ograniczeniem narzuconym na użytkownika jest poprawne cytowanie i określenie autorstwa pracy.

 

Korzyści dla Uczelni

  • wzrost prestiżu Uczelni poprzez wzrost widoczności wyników badań naukowych
  • promocja potencjału kadry naukowej
  • wspieranie edukacji studentów poprzez ułatwiony dostęp do prac naukowych

 

Korzyści dla Autorów

  • promocja badań własnych
  • zwiększenie oddziaływania publikacji
  • zwiększenie cytowalności dorobku naukowego
  • powszechność i szybkość dostępu do prac naukowych
  • możliwość udostępniania surowych danych badawczych

 

Jak realizować politykę Open Access?

 

Źródło:

Centrum Cyfrowe / O Otwartym dostępie / Lic. CC-BY / http://centrumcyfrowe.pl/projekty/biblioteka-otwartej-nauki/open-access/o-otwartym-dostepie/

 

 

Back to top