BIBLIOTEKA AWL  


 

Domena publiczna / Tomasz Ganicz. [Warszawa]: Koalicja Otwartej Edukacji, [2010]. - 13 s. 

Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących / Emanuel Kulczycki. Poznań: Stowarzyszenie EBIB, 2013. - 59 s.

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, [Warszawa]: MNiSW, [2015]. - 20 s.

Modele biznesowe otwartego publikowania naukowego. Informator dla polskich wydawców uczelnianych / Bożena Bednarek-Michalska. Toruń: Stowarzyszenie EBIB, 2013. - 51 s. 

Narodowy program publikacji naukowych

Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca / Piotr Kozierski, Rafał Kabaciński, Marcin Lis, Piotr Kaczmarek. Poznań ; Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. - 336 s.

Otwarta nauka - Open Access / Bożena Bednarek-Michalska. Koalicja Otwartej Edukacji, [2010]. - 22 s.

Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza / Pod red. Jakuba Szprota. Warszawa: Wydawnictwa ICM, 2014. - 116 s.

Otwarta nauka, czyli dobre praktyki uczonych / Paweł Szczęsny. Toruń : Stowarzyszenie EBIB, 2013. - 43 s.

Otwarte czasopisma. Zakładanie czasopism naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych / Emanuel Kulczycki. Toruń: Stowarzyszenie EBIB, 2013. - 65 s.

Otwarty dostęp / Peter Suber. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2014. - 198 s.

Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne / Krzysztof Siewicz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. - 78 s.

Otwarty dostęp w instytucjach naukowych / pod red. Jakuba Szprota. Warszawa : Wydawnictwa ICM, 2015. - 85 s.

Polityka i strategie otwartego dostępu. Zalecenia dla twórców polityk uczelnianych / Iryna Kuchma // Biuletyn EBIB [online]. - 2011, nr 7 - 10 s.

Prawo autorskie i wolne licencje / Krzysztof Siewicz. [Warszawa]: Koalicja Otwartej Edukacji, [2010]. - 17 s.

Przewodnik po otwartej nauce / Justyna Hofmokl et al. Warszawa : ICM Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - 92 s.

Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych / Pod kier. Marka Niezgódki. Warszawa: [Wydawnictwa ICM], 2011. -288 s.

Wolne licencje w nauce. Instrukcja / Halsza Brzóska et al. [Warszawa] : Fundacja Projekt: Polska, [2013]. - 51 s.

 

Serwisy, portale na temat Open Access

 

Back to top